Uit diverse bronnen gelicht

Onder redactie van Eef Dijkhof en Michel van Gent

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave en OCR-tekstbewerking van het Festschrift ter ere van de 65e verjaardag van Hans Smit. Onderzoekers van diverse pluimage hebben een bijdrage geleverd aan de bundel Uit diverse bronnen gelicht. De bundel belicht vele onderwerpen, vooral, maar niet alleen, betrekking hebbend op de middeleeuwen.

De geschiedschrijving over Nederland in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd heeft veel te danken aan het werk dat J.G. (Hans) Smit heeft verricht als bewerker van vele bronnenuitgaven. Zo leverde hij in de reeks Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544 een reconstructie van de vergaderingen van de Hollandse edelen en steden vanaf 1276. Hij zorgde ook voor de afronding van de databank De correspondentie van Willem van Oranje met bijna 13.000 brieven van of aan Willem van Oranje (1533–1584).