Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861

1428-1588:

samengesteld door M. Kooijmans en B.J. Ibeling

1588-1795:

samengesteld door R.G.H. Sluijter

1795-1813:

samengesteld door J. Roelevink

1813-1861:

samengesteld door M. Kooijmans

Het Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861 is een online raadpleegbaar database met gegevens over de leden en hoogste ambtenaren van de belangrijkste instellingen van vertegenwoordigende, bestuurlijke en rechtsprekende aard op het huidige Nederlandse grondgebied. Dit systematische overzicht van meer dan 12.000 personen en circa 25.000 aanstellingen is bedoeld als algemeen naslagwerk en tevens als uitgangspunt voor analytisch onderzoek naar het feitelijke functioneren van instellingen en politiek. Met behulp van het Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861 kan de onderzoeker onder andere achterhalen wie bij politiek, bestuur en rechtspraak betrokken waren, in hoeverre er continuïteit was in de personele bezetting van instellingen en hoe loopbanen verliepen. U kunt de database doorzoeken via het menu in het linkerframe. In de inleiding wordt de opzet van deze publicatie nader uiteengezet. Ook is er een artikel over het Repertorium verschenen.