De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oostindische Compagnie

Bewerkt door H. K. s’Jacob (jaar van publicatie: 1976)

Deze uitgave bevat een volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën) en OCR-tekstbewerking en biedt in totaal tien memories van overgave en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Met Malabar wordt het zuidelijk gedeelte van de westkust van het huidige India aangeduid. Het valt ongeveer samen met de kust van de deelstaat Kerala.

Het commandement ontstond na de verovering van Cochin op de Portugezen in 1663. Het omvatte naast Cochin forten bij Quilon, Cranganur en Cannanur, en buiten Malabar naar het noorden het fort Vengurla. Wanneer een commandeur aftrad, moest hij voor zijn opvolger een memorie achterlaten. Daarin beschreef hij het commandement, gaf weer wat er tijdens zijn ambtsperiode was gebeurd en hoe de betrekkingen met de plaatselijke heersers, vooral de raja van Cochin, en de kooplieden zich hadden ontwikkeld. De serie memories geeft zo een overzicht van de geschiedenis van het commandement en van de betrekkingen met de inheemse heersers. Instructies werden gegeven aan commissarissen die het bestuur moesten controleren en vaak gestuurd werden als er problemen waren.

De memories en instructies worden voorafgegaan door een inleiding van een negentig pagina’s, waarin de sociale structuur in Malabar, de handelspolitiek en personalia van de auteurs van de stukken worden behandeld.

Ten behoeve van onderzoek in VOC-archieven is op basis van de afzonderlijke glossaria (woordverklaringen) van de uitgaven in de RGP een algemeen VOC-glossarium samengesteld dat online raadpleegbaar is.