Ontwikkelingssamenwerking 1949-1989

Bewerkt door M.L.J. Dierikx, M. Breusers, L.J. van Damme, C.B. Feiken, J.H. Gaemers, C.P.M. Klep, E.M.L. Klinkers, A.P.G. Sens, M.G.M. Smits; met medewerking van, M.H.M.M. Sopers en M.E.A. Weterings

Dit project is van 1998 tot 2009 door het Huygens ING uitgevoerd in opdracht van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. De overweging daarbij was dat hoewel de geschiedschrijving van of bronnenpublicaties op het gebied van het Nederlands buitenlands beleid van na 1945 op allerlei onderdelen tot ontwikkeling is gekomen, de ontwikkelingssamenwerking een onderbelicht terrein is gebleven.

Als formele begindatum voor de bronnenpublicatie fungeert 1949. Op 3 oktober van dat jaar besloot het kabinet om voor een bedrag van 1,5 miljoen gulden te participeren in het Programma voor Internationale Technische Hulp dat door de Verenigde Naties in het leven werd geroepen. Tegelijk besliste de ministerraad om hiertoe een afzonderlijk ondersteunend ambtelijk apparaat in te richten. Na voltooiing van een eerste project met als eindjaar 1977, loopt sinds mei 2005 een vervolgproject dat betrekking heeft op de periode 1978-1989.

Centraal in het project staat de documentatie van het door de Nederlandse regering gevoerde beleid. Dit wordt gepresenteerd in de vorm van een chronologische bronnenuitgave, in boekvorm (6 delen), geordend rondom een zestiental beleidsthema’s. Daarnaast voltooide het Huygens ING een interviewproject, waarin een zestiental bij het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid betrokken personen werden bevraagd. Dit resulteerde in de bundel Voor de ontwikkeling van de derde wereld. Politici en ambtenaren over de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking, 1949-1989, onder redactie van L.J. van Damme en M.G.M. Smits.