Dagboeken C.J.K. van Aalst

C.J.K. van Aalst (1866-1939) was één van de bekendste Nederlandse zakenmannen van de eerste helft van de twintigste eeuw. Hij was (sinds 1913) president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), een bedrijf dat zich bezig hield met de cultivatie van en de handel in Indische grondstoffen en goederen, deels namens de Nederlandse regering. In 1914 werd hij ook president van de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij (NOT), die de Nederlandse handel moest beschermen tegen de gevolgen van de economische strijd tussen de Geallieerden en de Centralen. Zijn dubbelfunctie als president van de NOT én van één van de grootste bedrijven van het land maakten hem, in de periode van de Eerste Wereldoorlog, één van de machtigste mannen van het land. De aantekeningen die hij in die periode maakte, zijn nu digitaal raadpleegbaar.

Deze database bevat de afbeeldingen en transcriptie van de collectie dagboeken. De set bestaat uit zes doorgenummerde cahiers met aantekeningen. Zij bevinden zich thans in particulier bezit. De totale omvang is ruim 700 bladzijden. Het in de jaren ’20 of ’30 van de 20e eeuw uitgetypte transcript telt bijna 600 bladzijden. Dit transcript is nu digitaal raadpleegbaar. Het is niet gecontroleerd aan de hand van het originele dagboek. Evenmin zijn door Van Aalst gebruikte afkortingen opgelost of namen geïdentificeerd.