Oorlog voor de Rechter
Verzoekschriften en politiek in Nederland
Verzoekschriften en politiek in Nederland
eDITEM
Visualizing the Unknown
Visualizing the Unknown
Lanceloet pars 5
Lanceloet pars 5
CLS INFRA
Impact & Fiction
Globalise
Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland
Nog meer wereldgeschiedenis van Nederland
Diplomatieke Getuigenissen
Anonymous knowledge
Anonymous knowledge
VOC Data Experience
REPUBLIC
Mondriaan editieproject
Mondriaan editieproject
eCodicesNL
The Riddle of Literary Quality
The Riddle of Literary Quality
Wereldgeschiedenis van Nederland
Text as a Graph
Text as a Graph
Omgaan met waterschaarste
Volledige Werken van Willem Frederik Hermans
Volledige Werken van Willem Frederik Hermans
Translatin
Track Changes
Track Changes
Tegen de stroom in
Tegen de stroom in
Briefwisseling van Johan de Witt (1625-1672)
Briefwisseling van Johan de Witt (1625-1672)
Dutch Prize Papers
Novel Perceptions: Towards an inclusive canon
Novel Perceptions: Towards an inclusive canon
Flexibele arbeid in de Nederlandse polder, 1950-2020
Flexibele arbeid in de Nederlandse polder, 1950-2020
Brieven van de Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen 1605-1725
Brieven van de Hollandse en Friese stadhoudersvrouwen 1605-1725
Correspondentie van A.L.G. Bosboom-Toussaint
Correspondentie van A.L.G. Bosboom-Toussaint
A Companion for Digital Editing Methods
A Companion for Digital Editing Methods
Connected Editing
Connected Editing
Automatische collatie van literair-historische teksten
Automatische collatie van literair-historische teksten
Maritime careers
Maritime careers
Briefwisseling van Christofforo Suriano (1616-1623)
Briefwisseling van Christofforo Suriano (1616-1623)
Zeevarenden op de koopvaardij, ca. 1850-2000
Zeevarenden op de koopvaardij, ca. 1850-2000
A Game of Thrones
A Game of Thrones
Innovating Knowledge
Innovating Knowledge
Sportbonden en sportclubs tot 2000
Sportbonden en sportclubs tot 2000
Ontsluiting van de Schepenregisters van ‘s-Hertogenbosch 1366-1811
Ontsluiting van de Schepenregisters van ‘s-Hertogenbosch 1366-1811
Maritiem Portal
Limburgse oorkonden
Hofcultuur omstreeks 1800: biografie Roustam de Mammeluk
Hofcultuur omstreeks 1800: biografie Roustam de Mammeluk
Eastbound
Circulation of Dutch literature (CODL)
Circulation of Dutch literature (CODL)
Virtuele interieurs als interfaces voor historisch onderzoek met Big Data
Virtuele interieurs als interfaces voor historisch onderzoek met Big Data
The Art of Reasoning
The Art of Reasoning
ePistolarium
Aristoteles Semitico-Latinus en Avicenna Latinus
Aristoteles Semitico-Latinus en Avicenna Latinus
Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden (MVN)
Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden (MVN)
De monarchie in beroering
De monarchie in beroering
Digital forensics for historical documents
Digital forensics for historical documents
Jan Swammerdam (1637-1680)
Jan Swammerdam (1637-1680)
De brieven van Belle van Zuylen (1740-1805)
De brieven van Belle van Zuylen (1740-1805)
Dagboek van Willem de Clercq 1811-1844
Dagboek van Willem de Clercq 1811-1844
Migrant: mobilities and connection
Migrant: mobilities and connection
Huygens Briefwisseling Online (1608-1687)
Huygens Briefwisseling Online (1608-1687)
Het poldermodel. Politieke cultuur in de waterschappen (ca. 1200-ca. 1800)
Het poldermodel. Politieke cultuur in de waterschappen (ca. 1200-ca. 1800)
Briefwisseling Allard Pierson (1831-1896)
Briefwisseling Allard Pierson (1831-1896)
Diplomatiek in Nederland
Erasmi Opera omnia
Erasmi Opera omnia
Onderzoek Manuscripten Anne Frank
Onderzoek Manuscripten Anne Frank
Antoni van Leeuwenhoek – Alle brieven
Antoni van Leeuwenhoek – Alle brieven