Het poldermodel. Politieke cultuur in de waterschappen (ca. 1200-ca. 1800)

Wat is er waar van de veronderstelling dat het Nederlandse poldermodel teruggaat op het waterbeheer in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd? Intensieve samenwerking was al vroeg noodzakelijk om wateroverlast in het lage, natte land te voorkomen. Heeft dit geleid tot een cultuur van consensus, compromissen, inspraak en overleg? In dit project wordt onderzocht hoe de boeren en anderen die belang hadden bij het waterbeheer daarbij betrokken werden en invloed konden uitoefenen. Kunnen we spreken van brede participatie of niet? Welke vormen van participatie waren er en hoe veranderde dat in de loop der tijd? Het project onderzoekt waterschappen in de laaggelegen gewesten van Vlaanderen tot en met Groningen en er worden ook vergelijkingen met de situatie elders in het Noordzeegebied gemaakt.

Het project is een samenwerking van het Huygens ING, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit.

Publicaties van het NWO-project ‘In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch water-boards in the pre-democratic era’ (NWO dossiernr 360-53-160).

Milja van Tielhof (Huygens ING); Petra van Dam (VU) en Maarten Prak (Universiteit Utrecht)

Paul Brusse, ‘Property, power and participation in local administration in the Dutch delta in the Early Modern Period’, Continuity and Change 33/1 (2018) 59-86.

Paul Brusse, ‘Res publica in de Republiek. Onderzoek naar participatie in het plaatselijke waterbeheer en in de dorpsbesturen in het Gelders rivierengebied, 1650-1795’, Bijdragen en Mededelingen Gelre CVIII (2017) 91-119.

Piet van Cruyningen, ‘State, property rights and sustainability of drained areas along the North sea coast in the sixteenth –eighteenth centuries’ in: Bas van Bavel en Erik Thoen, eds., Rural societies and environments at risk. Ecology, property rights and social organisation in fragile areas (Middle Ages – twentieth century), Rural History in Europe 9 (Turnhout 2013) 181-207.

Piet van Cruyningen, ‘Bedijkingen in het Deltagebied tussen 1540 en 1700’, Historisch-Geografisch Tijdschrift 32.1 (2014) 29-38.

Piet van Cruyningen, ‘From disaster to sustainability: floods, changing property relations and water management in the South-Western Netherlands, c. 1500-1800’, Continuity and Change 29 (2014) 241-265.

Piet van Cruyningen, ‘Dealing with drainage: state regulation of drainage projects in the Dutch Republic, France, and England during the sixteenth and seventeenth centuries’, Economic History Review 68/2 (2015) 420-440.

Piet van Cruyningen, ‘Dutch investors and the drainage of Hatfield Chase, 1626 to 1656’, The Agricultural History Review 64/1 (2016) 17-37.

Piet van Cruyningen, ‘Sharing the cost of dike maintenance in the South-Western Netherlands: comparing the ‘calamitous polders’ in three ‘states’, 1715-1795’, Environment and History 23/3(2017) 363-383.

Petra van Dam, Piet van Cruyningen and Milja van Tielhof, ’A global comparison of pre-modern institutions for water management’, Environment and History 23/3 (2017) 335-340.

Heleen Kole, ‘De Amersfoorters als bestuurders in het vroegmoderne waterschap (1603-1800), Flehite Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken XVII (Amersfoort 2016) 32-51.

Heleen Kole, Polderen of niet? Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en Mastenbroek vóór 1800 (Hilversum 2017).

Milja van Tielhof, ‘De financiering van de bouw van het Schielandshuis’, Rotterdams Jaarboekje (2014) 204-234.

Milja van Tielhof, ‘Forced Solidarity: Maintenance of Coastal Defences Along the North Sea Coast in the Early Modern Period’, Environment and History 21 (2015) 319-350.

Milja van Tielhof, ‘Waterschappen als de oudste democratische instellingen van Nederland. Het ontstaan van een mythe’, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 25/2 (2015) 87-98.

Milja van Tielhof, ‘Het college van hoofdingelanden. Vertegenwoordiging van de ingelanden in Rijnland en Schieland in de vroegmoderne tijd’, BMGN – The Low Countries Historical Review 131/2 (2016) 22-51.

Milja van Tielhof, ‘Regional Planning in a Decentralized State: How Administrative Practices contributed to Consensus-Building in Sixteenth-Century Holland’, Environment and History 23/3 (2017) 431-453.

Milja van Tielhof, ‘After the Flood. Mobilizing Money in Order to limit Economic Loss (the Netherlands, Sixteenth-Eighteenth Centuries)’, in: Gestione dell’acqua in Europa (XII-XVIII secc.). Water Management in Europe (12th-18th Centuries). Atti delle “Settimane di Studi” e altri Convegni, 49 (Florence 2018) 393-411.

Milja van Tielhof, ‘Molenmeesteressen en andere polderdames. Participatie van vrouwen in lokaal waterbeheer in de vroegmoderne tijd’, Historica .Tijdschrift voor gendergeschiedenis 42/1 (2019) 35-31.

Milja van Tielhof, Consensus en conflict. Waterbeheer in de Nederlanden 1200-1800 (Hilversum 2021).