Acta der Particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700
Acta der Particuliere synoden van Zuid-Holland 1621-1700
Bekijk resource
Amsterdamse notariële akten over de Archangelvaart 1594-1724
Amsterdamse notariële akten over de Archangelvaart 1594-1724
Bekijk resource
Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Bekijk resource
Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau
Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau
Bekijk resource
Beatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652 -1662
Beatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Béatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652 -1662
Bekijk resource
Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederlandsche zeeoorlogen 1652-1676
Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de groote Nederlandsche zeeoorlogen 1652-1676
Bekijk resource
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687
Briefwisseling van Constantijn Huygens 1608-1687
Bekijk resource
Briefwisseling van Hugo Grotius 1597-1645
Briefwisseling van Hugo Grotius 1597-1645
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit 1574-1811
Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche universiteit 1574-1811
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië 1611-1638
Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië 1611-1638
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis der wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam)
Bronnen tot de geschiedenis der wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam)
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795
Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam
Bekijk resource
Classicale Acta, 1573-1620
Classicale Acta, 1573-1620
Bekijk resource
Clusius correspondentie
Bekijk resource
Correspondentie van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen 1605-1725
Correspondentie van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen 1605-1725
Bekijk resource
Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck (1656-1702)
Correspondentie van Willem III en van Hans Willem Bentinck (1656-1702)
Bekijk resource
De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662
De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662
Bekijk resource
De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur
De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het landelijk bestuur
Bekijk resource
De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oostindische Compagnie
De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oostindische Compagnie
Bekijk resource
De nieuwe Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen
De nieuwe Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen
Bekijk resource
De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795
De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795
Bekijk resource
Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791
Documenten betreffende Kerk en School in de gouvernementen Ambon, Ternate en Banda ten tijde van de VOC, 1605-1791
Bekijk resource
Dutch Prize Papers
Bekijk resource
Dutch Ships and Sailors
Dutch Ships and Sailors
Bekijk resource
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries
Bekijk resource
ePistolarium (Circulation of Knowledge and Learned Practices in the 17th-century Dutch Republic)
ePistolarium (Circulation of Knowledge and Learned Practices in the 17th-century Dutch Republic)
Bekijk resource
Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie
Bekijk resource
Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Bekijk resource
Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden
Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden
Bekijk resource
Goudse Aantekeningen van Van Abbesteech
Goudse Aantekeningen van Van Abbesteech
Bekijk resource
Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796
Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796
Bekijk resource
Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes, 1567-1795
Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes, 1567-1795
Bekijk resource
Joannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671)
Joannes Antonides van der Goes, Ystroom (1671)
Bekijk resource
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
Bekijk resource
Livre des actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 1601-1697
Livre des actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 1601-1697
Bekijk resource
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden
Bekijk resource
Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw
Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw
Bekijk resource
Nicolaas Witsen: Noord en Oost Tartarye
Nicolaas Witsen: Noord en Oost Tartarye
Bekijk resource
Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot
Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot
Bekijk resource
P.C. Hoofts Nederlandsche Historien
P.C. Hoofts Nederlandsche Historien
Bekijk resource
Pieter van Dam’s Beschryvinge van de Oostindische Compagnie 1693-1701
Pieter van Dam’s Beschryvinge van de Oostindische Compagnie 1693-1701
Bekijk resource
Plakaatboek Guyana 1670-1816
Plakaatboek Guyana 1670-1816
Bekijk resource
Pondtolregisters Elbing 1585-1700
Pondtolregisters Elbing 1585-1700
Bekijk resource
Relazioni veneziane. Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795
Relazioni veneziane. Venetiaansche berichten over de Vereenigde Nederlanden van 1600-1795
Bekijk resource
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
Bekijk resource
Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1625
Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1625
Bekijk resource
Resolutiën der Staten-Generaal 1626-1630
Resolutiën der Staten-Generaal 1626-1630
Bekijk resource
Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727
Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727
Bekijk resource
Saken van staet en oorlogh, in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden
Saken van staet en oorlogh, in ende omtrent de Vereenigde Nederlanden
Bekijk resource
Stadsbeschrijving Gouda van Adriaen Vereyck
Stadsbeschrijving Gouda van Adriaen Vereyck
Bekijk resource
Stadsbeschrijving Gouda van Franco de Vrije
Stadsbeschrijving Gouda van Franco de Vrije
Bekijk resource
Stadsbeschrijving Gouda van Paulus Doncker
Stadsbeschrijving Gouda van Paulus Doncker
Bekijk resource
The dispatches of Thomas Plott (1681-1682) and Thomas Chudleigh (1682-1685). English envoys at The Hague
The dispatches of Thomas Plott (1681-1682) and Thomas Chudleigh (1682-1685). English envoys at The Hague
Bekijk resource
The Dutch in the Caribbean World, c. 1670-c. 1870
The Dutch in the Caribbean World, c. 1670-c. 1870
Bekijk resource
VOC Kenniscentrum
VOC Kenniscentrum
Bekijk resource
Weensche gezantschapsberichten van 1670 tot 1720
Weensche gezantschapsberichten van 1670 tot 1720
Bekijk resource