Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585
Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585
Bekijk resource
Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Bekijk resource
Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau
Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Nassau
Bekijk resource
Boschdoc
Bekijk resource
Briefwisseling van Willem van Oranje
Briefwisseling van Willem van Oranje
Bekijk resource
Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen
Brieven en andere bescheiden betreffende Daniël van der Meulen
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bronnen tot de geschiedenis van de handel met Frankrijk tot 1585
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795
Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid 1333-1795
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland 1150-1585
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel (1590-1826)
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1588-1625
Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1588-1625
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam
Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en gildewezen van Amsterdam
Bekijk resource
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd
Bekijk resource
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert (1541-1590)
Bronnen tot de kennis van het leven en de werken van D.V. Coornhert (1541-1590)
Bekijk resource
Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572
Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572
Bekijk resource
Classicale Acta, 1573-1620
Classicale Acta, 1573-1620
Bekijk resource
Clusius correspondentie
Bekijk resource
Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince d’Orange
Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince d’Orange
Bekijk resource
Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen
Croniken der Vrescher Landen mijtten Zoeven Seelanden ende der stadt Groningen
Bekijk resource
Dagboeken van Egbert Alting 1553-1594
Dagboeken van Egbert Alting 1553-1594
Bekijk resource
De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572
De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572
Bekijk resource
De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795
De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795
Bekijk resource
Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw
Gegevens betreffende roerend en onroerend bezit in de Nederlanden in de 16e eeuw
Bekijk resource
Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Gewestelijke Financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 1572-1795
Bekijk resource
Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden
Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden
Bekijk resource
Goudse Aantekeningen van Van Abbesteech
Goudse Aantekeningen van Van Abbesteech
Bekijk resource
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567
Holland bestuurd. Teksten over het bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567
Bekijk resource
Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796
Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796
Bekijk resource
Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes, 1567-1795
Inventarissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes, 1567-1795
Bekijk resource
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
Johan van Oldenbarnevelt. Bescheiden betreffende zijn staatkundig beleid en zijn familie 1570-1620
Bekijk resource
Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584
Landdagen en andere landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in Gelre en Zutphen 1423-1584
Bekijk resource
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden
Bekijk resource
P.C. Hoofts Nederlandsche Historien
P.C. Hoofts Nederlandsche Historien
Bekijk resource
Pondtolregisters Elbing 1585-1700
Pondtolregisters Elbing 1585-1700
Bekijk resource
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
Bekijk resource
Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1625
Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1625
Bekijk resource
Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw
Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw
Bekijk resource
Stadsbeschrijving Gouda van Adriaen Vereyck
Stadsbeschrijving Gouda van Adriaen Vereyck
Bekijk resource
Stadsbeschrijving Gouda van Franco de Vrije
Stadsbeschrijving Gouda van Franco de Vrije
Bekijk resource
Stadsbeschrijving Gouda van Paulus Doncker
Stadsbeschrijving Gouda van Paulus Doncker
Bekijk resource
Staten en steden van Holland 1276-1544
Staten en steden van Holland 1276-1544
Bekijk resource
Tractaet van dijckagie
Bekijk resource