Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel 1588-1625

Uitgegeven door P.H. Winkelman (jaar van publicatie: 1971-1983)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave (Rijks Geschiedkundige Publicatiën GS 35 en 36) en OCR-tekstbewerking van bronnen van de geschiedenis van de Oostzeehandel. In de laatste decennia van de zestiende en in de zeventiende eeuw domineerden Nederlandse handelaren en zeevaarders de Europese handel met het Oostzeegebied. In Nederland was deze handel voornamelijk geconcentreerd in Amsterdam. De meest bezochte Baltische aanloophavens waren Lübeck, Danzig, Koningsbergen en Riga. De belangrijkste verhandelde goederen waren graan, vlas en hout. Aan de hand van de pondtolregisters van Koningsbergen – een lokaal geheven tol op de waarde van de scheepsladingen die het Pillauer Tief bij Koningsbergen passeerden – en van notariële bevrachtingscontracten uit Amsterdam en uit het Noorderkwartier verschaft deze zesdelige bronnenuitgave een rijkdom aan kwantitatieve gegevens met betrekking tot de handel.

Een groot deel van de in de serie bijeengebrachte stukken zijn afkomstig uit het notarieel archief van de Amsterdamse notaris Jan Franssen Bruyningh (1574-1624), die vrijwel een monopoliepositie wist te veroveren voor het opstellen van akten en contracten voor zeehandelaren met het Oostzeegebied. De delen I, II, III en IV van de uitgave bevatten uitvoerige inleidingen op de gepresenteerde bronnen.