Politieke Cultuur en Geschiedenis

In deze onderzoeksgroep bestuderen we de Nederlandse politieke cultuur en geschiedenis in internationaal-vergelijkend perspectief. We onderscheiden ons van andere onderzoeksgroepen in Nederland door een brede chronologische blik, die zich uitstrekt van de late middeleeuwen tot het recente verleden.

Politieke cultuur zien wij als het geheel van politieke ideeën, normen, praktijken en politieke interacties tussen instituties, bestuurders, burgers, media en andere actoren. Nederland vatten we op in ruime zin: als het grondgebied van het huidige staatsverband inclusief zijn (voormalige) overzeese gebiedsdelen en als onderdeel van grotere verbanden. De politiek-culturele benadering is ook een onderzoekstraditie met een eigen instrumentarium. We passen deze benadering toe op de Nederlandse geschiedenis, maar maken ook gebruik van andere methoden.

Ons onderzoek

Binnen dit kader doen wij onderzoek naar

Het bronnenmateriaal dat we onderzoeken bestaat onder meer uit pamfletten, petities, correspondenties en archiefcollecties van complexe overheidsorganisaties.

Experts in gebruik seriële bronnenreeksen

Onze onderzoeksgroep neemt een internationaal leidende positie in waar het aankomt op het gebruik van seriële bronnenreeksen. Door onze onderzoekservaring te koppelen aan kennis op het vlak van digitale ontsluiting en verrijking hebben wij goed zicht op de mogelijkheden én de beperkingen van het werken met dergelijke bronnen. Deze kennisvoorsprong benutten we door zelf nieuwe onderzoeks- en ontsluitingsprojecten te ontwikkelen en door als partner deel te nemen aan grotere consortia.

We houden de expertise van het instituut met betrekking tot canonieke personen en gebeurtenissen in stand en we zorgen samen met de afdeling Datamanagement voor een goede toegankelijkheid van de bijbehorende broncollecties.

Carrièreperspectieven

We willen junior-onderzoekers en gastonderzoekers voor kortere of langere tijd aan ons binden door naar buiten te treden met herkenbare eigen projecten. Wij vinden het belangrijk een actieve bijdrage te leveren aan de carrièreperspectieven van deze onderzoekers. Daarom dragen wij ook bij aan onderwijs voor studenten en onderzoekers in de Onderzoekschool Politieke Geschiedenis en elders.