Onderzoeksgroep Politieke Cultuur en Geschiedenis
Specialisatie Politieke cultuur, representatie, identiteit, Verlichting & Revolutie en Republiek & Koninkrijk

Biografie

Joris Oddens (1981) studeerde Nederlands, Europese Studies en Geschiedenis in Amsterdam en Florence. Hij promoveerde in 2012 aan de Universiteit van Amsterdam op een dubbel bekroond proefschrift over de geschiedenis van het eerste parlement van Nederland (1796-98). Hij heeft ook gewerkt als onderzoeker en docent in Nijmegen, Groningen, Leiden en Padua en hij was fellow aan de Nederlandse Instituten in Rome en Istanbul. Oddens is een allround specialist van het Nederlandse revolutietijdvak rond het jaar 1800. Op zijn kennis van deze periode wordt regelmatig een beroep gedaan.

Oddens doet onderzoek naar de Nederlandse politieke cultuur. Zijn onderzoeksterrein strekt zich inmiddels uit van de zestiende tot en met de negentiende eeuw. Hij onderzoekt de politieke betekenis van cultuuruitingen in engere zin (bijvoorbeeld literaire teksten of schilderijen). Daarnaast probeert hij te begrijpen, in bredere zin, hoe politiek werkte en welke ideeën daarbij leidend waren. Hij kijkt zowel naar het politieke centrum als naar de periferie en bestudeert elites en gewone burgers. Zo heeft hij bijvoorbeeld geschreven over verheven stoïsche idealen in vriendschapsboeken van revolutionaire staatslieden, maar ook over alledaagse politieke praktijken onder Amelandse eilandbewoners. Verder publiceerde hij onder meer over emoties in de politiek, religieus geweld, zusterrepublieken, bicameralisme, self fashioning, spoken en Nederlanders in het Ottomaanse Rijk.

Sinds enige jaren onderzoekt Oddens de geschiedenis van verzoekschriften en petities. Hij doet dit momenteel in een project (looptijd 2020-23) met subsidie van het Fonds Staatsman Thorbecke. Dit project zal resulteren in het boek Op veler verzoek. Inclusieve Politiek in Nederland (1780-1860), dat in het najaar van 2023 zal verschijnen bij Uitgeverij Boom. Oddens’ recente belangstelling gaat uit naar portretten als bron van historisch onderzoek. Zijn volgende boek zal gaan over de beroemde groepsportretten uit de tijd van de Republiek (circa 1550-1750).

Bij het Huygens Instituut leidt Oddens de onderzoeksgroep Politieke Cultuur en Geschiedenis. Daarnaast is hij projectleider van het REPUBLIC-project, (looptijd 2019-24), dat met een subsidie van het NWO Groot programma beoogt alle besluiten van de Staten-Generaal (1576-1796) digitaal te ontsluiten. Oddens is ook voorzitter van de redactie van het open access tijdschrift Early Modern Low Countries, een gezamenlijk initiatief van de werkgroepen Zeventiende Eeuw en Achttiende Eeuw.