Onderzoeksgroep Politieke Cultuur en Geschiedenis

Biografie

Na haar studie geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen was Margit van der Steen tien jaar verbonden aan de Universiteit Utrecht als directeur van het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies. Namens de Nederlandse regering nam ze deel aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2003 en sprak daar ook een statement uit. Als directeur/eigenaar van AETAS. Bureau voor leeftijdsvraagstukken, gender en diversiteit werkte ze sinds 2001 als onafhankelijk onderzoeker en adviseur voor kennisinstellingen, de landelijke politie, ministeries en maatschappelijke organisaties. In 2011 promoveerde ze aan de Universiteit Leiden  op een dissertatie over de socialist, socioloog en feminist Hilda Verwey-Jonker.

Sinds 2011 is ze verbonden aan het Huygens Instituut als managing director van de landelijke Onderzoekschool Politieke Geschiedenis en secretaris van de International Association for Political History. Deze parttime functie combineerde ze met postdoc posities aan de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds 1 november 2017 is ze ook als universitair docent verbonden aan de Universiteit Leiden. Sinds 2020 is ze geaffilieerd onderzoeker bij Atria. Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. In 2020 werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet voor samenleving en wetenschap.

Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

Coördinatie Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. De OPG verzorgt onderwijs aan promovendi, versterkt (internationale) samenwerking en zet zich in om de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de politieke geschiedenis te bevorderen.

www.onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl