Onderzoeksgroep Politieke Cultuur en Geschiedenis
Specialisatie Sociaal historicus van de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden (1300-1700)

Biografie

Jim van der Meulen (1987) startte in 2013 aan een proefschrift bij de Universiteit Antwerpen, dat hij succesvol verdedigde in november 2017. Het boek gebaseerd op dat onderzoek, getiteld Woven into the Urban Fabric: Cloth Manufacture and Economic Development in the Flemish West-Quarter (1300-1600), verscheen in 2022 als onderdeel van de serie Studies in European Urban History (1100-1800) bij Brepols. Na zijn promotieonderzoek was hij van 2017 tot 2021 als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Gent binnen het ERC-project ‘Lordship and the Rise of States in Western Europe, 1300-1600’. Binnen het kader van dat project publiceerde hij onder andere artikelen in Continuity and Change (2021) en het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (2021). Tussen 2021 en 2022 werkte hij als postdoctorale Research Associate voor de Universiteit van Oxford op het project ‘Recovering Europe’s Parliamentary Culture, 1500-1700’. Sinds oktober 2022 werkt hij als postdoctoraal onderzoeker en als co-promotor binnen het project ‘Lordship and Agrarian Capitalism in the Low Countries, 1350-1650’ aan de Universiteit Gent (i.s.m. Frederik Buylaert, Thijs Lambrecht en Dirk Heirbaut). In september 2022 is hij tevens als gastonderzoeker verbonden aan het REPUBLIC-project bij het Huygens Instituut. Zijn persoonlijke project is een inventarisatie van zogenaamde ‘parlementaire dagboeken’, d.w.z. persoonlijke notities die betrekking hebben op de vergaderingen van de Staten-Generaal, in de periode c.1588-c.1702. Vanaf januari 2023 vormt hij onderdeel van de redactie van Virtus – Journal of Nobility Studies.

Zijn onderzoek richt zich op de Lage Landen (noord en zuid) in de periode 1300-1700. In zijn onderzoek combineert hij inzichten en thema’s ontleend aan zowel sociaaleconomische, politieke als culturele geschiedenis.

Belangrijkste publicaties:

  1. Woven into the Urban Fabric. Cloth Manufacture and Economic Development in the Flemish West-Quarter (1300-1600), Studies in European Urban History 54 (Turnhout: Brepols, 2022). 
  1. ‘Seigneurial Governance and the State in Late Medieval Guelders (14th-16th Centuries)’, Continuity and Change 36 (2021), 33-59. 
  1. ‘Corporate Collective Action and the Market Cycle of the Cloth Industry in Nieuwkerke, Flanders, 1300-1600’, Social History 43 (2018), 375-399. 
  1. ‘Bargaining River Lords. Lordship and Spatial Politics in Premodern Guelders (15th-16th Centuries)’, TSEG – The Low Countries Journal of Social and Economic History 39 (2021), 39-71. 
  1. ‘Early Modern Parliamentary Studies: Overview and New Perspectives’, History Compass (onvoorwaardelijke geaccepteerd) (met Paulina Kewes, Steven Gunn, Dorota Pietrzyk-Reeves, Paul Seaward and Tracey Sowerby).