Onderzoeksgroep Politieke Cultuur en Geschiedenis
Specialisatie Vroegmoderne diplomatie en communicatiegeschiedenis

Biografie

Nina Lamal studeerde vroegmoderne geschiedenis aan KU Leuven. In 2014 promoveerde ze aan KU Leuven en University of St Andrews op een proefschrift over de Italiaanse belangstelling voor de Opstand in de Nederlanden (1566-1648). Na haar promotie werkte ze van 2015 tot 2017 als postdoctoraal onderzoeker bij Universal Short Title Catalogue (University of St Andrews). In 2017 ontving ze een FWO postdoctoraal mandaat aan Universiteit Antwerpen voor een project over het blijvende belang van handgeschreven nieuwsbrieven in de zeventiende eeuw. Nu is ze werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij NL-Lab op het project Inventing Public Diplomacy in Early Modern Europe. Bij Huygens ING is ze verantwoordelijk voor het uitgeven van de correspondentie van Christofforo Suriano, Venetiaanse gezant in de Nederlandse Republiek tussen 1616 en 1623.

Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de rol van verschillende media in vroegmoderne politieke cultuur. Momenteel onderzoekt ze waarom en hoe diplomaten in de vroegmoderne periode probeerden om een buitenlands publiek te beïnvloeden in de Nederlandse Republiek en de Duitse gebieden.

Belangrijkste publicaties

  • ‘Communicating conflict: early modern soldiers as information-gatherers’, Journal of Medieval and Early Modern Studies, 50:1 (2020), pp. 13-31. Special issue The Dynamics of Cultural Reception edited by Marie-Louise Coolahan.
  • ‘A transnational newspaper venture. Publishing an Italian newspaper in Habsburg Vienna (1671-1700)’, Quaerendo. A Journal Devoted to Manuscripts and Printed Books, 49:3 (2019), pp. 228-254.
  • ‘Commerce and good governance: the broadsheet ordinances in the Van der Meulen archive’, in A. Pettegree (ed.), Broadsheets. Single-sheet publishing in the first age of Print (Leiden: Brill, 2017), pp. 207-239.
  • ‘Promoting the Catholic Cause on the Italian peninsula: printed avvisi on the Dutch Revolt and the French Wars of Religion (1562-1600)’, in J. Raymond, N. Moxham (eds.), News Networks in Early Modern Europe (Leiden: Brill, 2016), pp. 675-694.
  • ‘Translated and often printed in most languages of Europe’: movement and translation of Italian histories on the Dutch Revolt across Europe’, in S. Barker, M. Maclean (eds.), International Exchange in the European Book World (Leiden: Brill, 2016), pp. 125-146.