29-09-2023

Correspondentie Anna van Hannover online

Amsterdam/Den Haag, 25 september 2023 – Vanaf vrijdag 29 september zijn ruim 4.000 brieven van en aan Anna van Hannover online beschikbaar. De editie is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen het Huygens Instituut, Koninklijke Verzamelingen, NL-Lab en Oxford’s Early Modern Letters Online.

Op 29 september is de lancering van ruim 4.000 gedigitaliseerde brieven van Anna van Hannover feestelijk gevierd met een symposium op Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. Het symposium was gewijd aan Anna, haar brieven en haar muzikaliteit. De directeuren Claudia Hörster van de Koninklijke Verzamelingen en Dirk van Miert van het Huygens Instituut verzorgden de officiële opening van de online brieven catalogus van Anna van Hannover.

De Engelse prinses Anna van Hannover (1709-1759) trouwde in 1734 met prins Willem IV, de latere erfstadhouder van de Republiek. Ze nam geregeld deel aan zijn bijeenkomsten en bouwde een groot netwerk op van Nederlandse regenten en internationale politici. Ze correspondeerde veel met lokale, nationale en internationale staatslieden. Na het overlijden van haar man in oktober 1751 werd Anna uitgeroepen tot ‘Gouvernante en Vooghdesse’ van hun minderjarige zoon Willem V. In deze nieuwe rol maakte zij actief gebruik van haar netwerk in de Nederlandse politiek. Uit haar correspondentie, die de Koninklijke Verzamelingen voor dit project hebben laten digitaliseren, blijkt een grote betrokkenheid.

Dankzij projectleider Ineke Huysman en haar team zijn de brieven online op de website van Oxford’s Early Modern Letters Online te doorzoeken op datum, correspondent, plaats van verzending en vindplaats. Van elke brief is een digitale afbeelding van de originele brief toegevoegd met links naar gedigitaliseerde edities. Dit project ontsluit niet alleen een schat aan historische informatie, maar werpt ook nieuw licht op het leven en de tijd van Anna van Hannover.