Onderzoeksgroep Datamanagement
Specialisatie Correspondentie van Constantijn Huygens
Contact ineke.huysman@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246831

Biografie

Ineke Huysman promoveerde bij de Universiteit van Amsterdam op een biografie over Béatrix de Cusance, hertogin van Lotharingen (1614-1663). Bij het Huygens Instituut was zij onder meer werkzaam als bewerker van de uitgave Notulen van de Staten van Holland (1620-1640). Vanaf 1989 is zij werkzaam op het gebied van elektronische bronontsluiting en automatisering. Zo was zij projectleider van de digitalisering van de brieven van Willem van Oranje. Ook was zij projectmanager van de digitalisering van de Rijks Geschiedkundige Publicatiën, een sinds 1905 door het voormalig Instituut uitgegeven bronnenpublicatie in 450 delen. Momenteel is zij projectmanager van de Brieven van Constantijn Huygens, de Brieven van Johan de Witt en de Brieven van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen, waarbij de correspondentie wordt gedigitaliseerd en via een database ontsloten. Daarnaast is zij met Ton van Kalmthout projectleider van de dagboeken van Willem De Clercq.