16-05-2023

Vorstelijke brieven online

Op vrijdag 12 mei 2023 vond het symposium Pennenvruchten plaats in het Johan de Witt Huis in Den Haag. Tijdens dit symposium werden twee bijzondere online handschriftencollecties gelanceerd, die worden beheerd door de Koninklijke Verzamelingen. De handschriften zijn verzameld door prins Alexander (1851-1884) en zijn moeder koningin Sophie. Het gaat om unieke handschriften, met name uit de tijd van de Dertigjarige Oorlog, de Reformatie en de Verlichting.

De collecties zijn onder leiding van Ineke Huysman van het Huygens Instituut gedigitaliseerd en geconserveerd met financiering vanuit Metamorfoze, het Nationaal Programma voor het behoud van het papieren erfgoed. De online collectie bestaat uit 36.036 scans en zal de komende jaren nog verder worden verrijkt met metadata. Huysman lanceerde de collecties op een bijzondere locatie: het Johan de Witt Huis was niet alleen het huis van prins Alexander, maar ook van Johan de Witt.

Ineke Huysman presenteert in een stijlkamer van het Johan de Witthuis in Den Haag de brieven die online beschikbaar komen.

Ineke Huysman opent het symposium Pennenvruchten.

Tijdens het symposium waren er lezingen over prins Alexander en zijn handschriftenverzameling en koningin Sophie als ‘femme philosophe’. Dirk van Miert, directeur van het Huygens Instituut nam een kijkje in de brieven van geleerden zoals Joseph Scaliger. Hij wees op de veelzijdigheid van de collectie, die duidelijk niet is opgezet als onderzoekscollectie maar eerder als ‘showcollectie’, waar onderzoekers toch niet omheen kunnen omdat er allerlei pareltjes in te ontdekken zijn.

Klik hier voor meer informatie.

En klik hier voor een uitgebreid verslag op de website Historici.nl.