Nederlands | English

Projectomschrijving

De emigratie van Nederland naar Australië kent veel facetten. In dit project staan Australische immigranten uit het naoorlogse Nederland en hun levensgeschiedenissen centraal. Deze levensgeschiedenissen zijn te reconstrueren op basis van toenmalige registratiesystemen, die werden bijgehouden van het moment van aanmelding voor migratie tot het moment van de eerste vestiging, of zelfs lang daarna. Ze leggen bloot hoe het de migrant zowel individueel als in groepsverband verging na aankomst in Australië. ‘Migrant: Mobilities and Connection’ beoogt het mogelijk te maken subgroepen in een longitudinaal perspectief met elkaar te vergelijken naar bijvoorbeeld herkomst, religie en gezondheid. Door hun cultureel erfgoed in het onderzoek te betrekken wil het project nieuw licht werpen op circulatie en adaptatie van Nederlandse waarden in een nieuwe omgeving en op de wijze waarop ze vervolgens – aangepast en verrijkt – hun weg terugvonden naar Nederland via de contacten met het thuisfront.

the-new-future-booklet
Bron: Australia & New Zealand Bank Limited, Australia, circa 1960. Migration Collection, Museum Victoria.
 

De registratiesystemen – een database met emigrantenkaarten (Nationaal Archief, Den Haag) en Australische migrantendossiers (National Archives Australia) – zijn startpunt voor het onderzoek en voorzien in een hecht verband tussen de verschillende deelonderzoeken. Het project is zowel interdisciplinair opgezet als internationaal: Nederlandse en Australische historici, Digital Humanities experts en letterkundigen van het Huygens ING, de Universiteit Leiden, de Edith Cowan University, Perth, Curtin University, Perth en Western Sydney University werken er in samen. Hoewel het project wetenschappelijk is opgezet, is het ook van direct belang voor de Nederlandse migrantengemeenschap in Australië. De database met migrantenlevens is immers hun geschiedenis. Op haar beurt kan die gemeenschap door middel van crowd sourcing de database niet alleen aanvullen en verbeteren, maar ook zorgen voor nieuw onderzoeksmateriaal door (digitale) objecten als foto’s, dagboeken en andere memorabilia aan te dragen.

Blog Project Migrant

Met bijdragen van Marijke van Faassen, Rik Hoekstra, Brenda van Dijk, Eline Groenewegen van der Weiden en Nonja Peters.

Lees hier de blogs op Projectmigrant.blogspot.nl.

Agenda

22 november 2017 Minisymposium Migrantenstemmen en Migrantenstudies
(NB: klik op de knop Registreren om u aan te melden)

13-15 juli 2016: DH2016 Longpaper Mogelijkheden Timbuctoo met als usecase project Migrant: Mobilities and Connection

22-26 augustus 2016: Nias-Lorentz Workshop Migrant (R)e-Collections

S1639-LCP-Migrant-R-e-collections-06

13 september 2016: Japanese Association for Digital Humanities conference 2016

5 oktober 2016: Maand van de Geschiedenis: thema Grenzen. Lancering Boemerang Magazine (400 jaar Nederlands-Australie) met een artikel over Bridging the distance (een samenwerkingsproject met Migrant, Mobilities and Connection)

Radio

In 2018 is het precies 70 jaar geleden dat de grote naoorlogse emigratiegolf begon. Naar aanleiding daarvan zond Omroep Max op NPO Radio 1 op 24 maart 2018 een speciale uitzending rond het thema emigratie uit. Marijke van Faassen sprak in deze uitzending over de rol van de Nederlandse overheid in het stimuleren van de emigratie. Klik hier voor de uitzending (het programma begint na 4.30 minuten).

Een van de onderdelen van het onderzoek is het ‘matchen’ van Nederlandse migratiekaarten met Australische immigratieverslagen. Marijke van Faassen sprak hierover met Radio SBS Australië, ten tijde van het Global Digital Humanities Conference in Sydney. Klik hier voor de podcast van het interview.

Ook Rik Hoekstra sprak tijdens een workshop aan de University of Western Sydney met Radio SBS Australië over de voortgang van het project “Migration, Mobilitiy and Connection”. Klik hier voor de podcast van dit interview.

hollandhouse
Televisie

Het programma “Andere tijden” van NPO zond in 2006 een documentaire uit over wat de landverhuizers in de jaren ’50 allemaal te wachten stond. De aflevering is online te bekijken via deze link.

Contact

dr. Marijke van Faassen
dr. Rik Hoekstra
dr. Ton van Kalmthout

Samenwerkingspartners

– dr. Nonja Peters, Adjunct Associate Professor, Curtin University Sustainability Policy Institute (CUSP), Perth

– prof. dr. Paul Arthur, Chair Digital Humanities and Social Sciences, Edith Cowan University, Perth

– dr. Jason Ensor, Research & Technical Development Manager – Digital Humanities, University of Western Sydney