Nederlands | English

eLaborate stelt letterkundigen en tekstediteurs in staat om te werken aan een editie binnen een veilige online onderzoeksomgeving.

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2014 is de geconsolideerde versie eLaborate4 opgeleverd. Alle eisen en wensen voor eLaborate die niet in deze consolidatiefase konden worden gerealiseerd, zijn gebundeld, voorzien van prioriteit, en in een roadmap opgenomen. Die roadmap is te vinden op de website elaborate.huygens.knaw.nl.

Naast de eisen en wensen die al eerder zijn geïnventariseerd voor de werkomgeving en de publicatiemodule, staan er ook recente uitbreidingsverzoeken die zijn opgekomen tijdens de bouw van de eLaborate4 en tijdens de inventarisatiefase voor projecten in 2014. Ook ambities voor langere termijn zijn opgenomen in het overzicht.

De bevindingen die voortkomen uit het gebruik van de meest recente eLaborate-versie worden verzameld en voorzien van prioriteit opgenomen in de roadmap. Zodra er capaciteit en financiering voor gevonden is, en er ruimte in de planning is gemaakt, zullen de issues met de hoogste prioriteit worden verholpen in een volgende release (4.1).

Contact

prof. dr. Karina van Dalen – Oskam (systeemeigenaar)