Nederlands | English

Voor de bestudering van de Middeleeuwse geschiedenis zijn oorkonden oftewel, in de archiefterminologie: charters, van zeer groot belang. Zij zijn op de dag nauwkeurig gedateerd en geven objectieve, door bevoegde instanties gewaarborgde informatie over bestuurlijke zaken of rechtshandelingen, bijvoorbeeld de overdracht van goederen of rechten. Daarmee vormen oorkonden een bron van kennis voor een veelheid aan onderwerpen, van het landsbestuur tot aan lokale zaken; ook voor genealogisch onderzoek zijn zij nuttig. Bovendien zijn oorkonden in grote aantallen voorhanden; volgens een schatting zijn er in de verschillende Nederlandse archieven meer dan 200.000 stuks bewaard gebleven van vóór het jaar 1500.

Toch wordt dit materiaal te weinig gebruikt in het onderzoek. De reden is dat alleen de oudste oorkonden, tot rond het jaar 1300, zijn uitgegeven in moderne edities. In samenwerking met een aantal archiefdiensten en met de commerciële partners (met name De Ree Archiefsystemen) is Huygens ING nu doende een project op te zetten waarin alle Middeleeuwse oorkonden van Nederland in één portal doorzoekbaar zijn. De data (inhoudelijke gegevens zowel als afbeeldingen) zijn gebaseerd op de bestaande digitale archieftoegangen. Hiermee zullen zowel professionele mediëvisten als lokale onderzoekers zeer geholpen zijn de Middeleeuwse geschiedenis van land, streek, plaats of familie te exploreren.

contact

Jan Burgers