Associations for poverty care and prevention in the 19th century
Associations for poverty care and prevention in the 19th century
Bekijk resource ´Ĺé
Compendium of office holders and civil servants 1428-1861
Compendium of office holders and civil servants 1428-1861
Bekijk resource ´Ĺé
Dutch and foreign diplomats 1584-1810
Dutch and foreign diplomats 1584-1810
Bekijk resource ´Ĺé
Erkende verenigingen, 1855-1903
Erkende verenigingen, 1855-1903
Bekijk resource ´Ĺé
Insurance funds
Bekijk resource ´Ĺé
Officially recognised associations
Officially recognised associations
Bekijk resource ´Ĺé
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810
Bekijk resource ´Ĺé
Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967
Repertorium kleine politieke partijen 1918-1967
Bekijk resource ´Ĺé
Repertorium of Dutch Protestant and Catholic missionary archives, ca. 1800-1960
Repertorium of Dutch Protestant and Catholic missionary archives, ca. 1800-1960
Bekijk resource ´Ĺé
Repertorium of ego-documents of nineteenth-century Dutchmen
Repertorium of ego-documents of nineteenth-century Dutchmen
Bekijk resource ´Ĺé
Repertorium of the minor political parties 1918-1967
Repertorium of the minor political parties 1918-1967
Bekijk resource ´Ĺé
Repertorium Patriotten, Oranjegezinden en Bataven. Politieke Sociabiliteit 1781-1798
Repertorium Patriotten, Oranjegezinden en Bataven. Politieke Sociabiliteit 1781-1798
Bekijk resource ´Ĺé
Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861
Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861
Bekijk resource ´Ĺé
Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw
Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw
Bekijk resource ´Ĺé
Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960
Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960
Bekijk resource ´Ĺé
Repertorium van teksten in het Handschrift-van Hulthem
Bekijk resource ´Ĺé
Roman Catholic religious confraternities in the Netherlands during the 19th century
Roman Catholic religious confraternities in the Netherlands during the 19th century
Bekijk resource ´Ĺé
Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw
Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw
Bekijk resource ´Ĺé
Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940
Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940
Bekijk resource ´Ĺé
Sports associations, sports clubs and sports periods in the Netherlands until 1940
Sports associations, sports clubs and sports periods in the Netherlands until 1940
Bekijk resource ´Ĺé
Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de 19e eeuw
Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de 19e eeuw
Bekijk resource ´Ĺé
Zieken- en begrafenisfondsen, weduwefondsen en levensverzekeringen in Nederland 1827-1880
Zieken- en begrafenisfondsen, weduwefondsen en levensverzekeringen in Nederland 1827-1880
Bekijk resource ´Ĺé