28-01-2020

Nieuwe zelfportret Van Gogh nu ook in brieveneditie

De digitale editie van de brieven van Vincent van Gogh heeft in januari de jaarlijkse update gehad. Ook het portret dat in januari 2020 als echt is erkend, is toegevoegd aan de editie.

Met deze update wordt de editie bijgewerkt naar de laatste stand van de Van Gogh-kunde. Er is een groot aantal kleinere verbeteringen aangebracht in de tekst, de noten en de Engelse vertaling. Van een aantal werken van Van Gogh en van een aantal handschriften zijn betere afbeeldingen beschikbaar gekomen. De inhoudelijk interessantste wijziging heeft betrekking op de brief van twintig september 1889. Van Gogh noemt er een zelfportret ‘een poging […] uit de tijd dat ik ziek was’. Dat gaat over het portret, eigendom van het Nasjonalmuseet in Oslo, dat door het Van Gogh Museum onlangs als echt is erkend. Een afbeelding van dat portret is nu in de editie opgenomen (noot 14).

Bronbestanden Brieven van Van Gogh vrij te gebruiken

Sinds vorig jaar zijn ook de digitale bronbestanden van de editie ter beschikking voor niet-commerciële toepassingen. Onderzoekers, data-analisten en journalisten kunnen de bestanden onderzoeken en visualiseren met willekeurig welke software. In deze update van de editie zijn nu ook de talen van de brieven (Van Gogh schreef in het Nederlands, Frans en soms in het Engels) expliciet aangegeven. Programmatuur voor tekstanalyse kan daar zijn voordeel mee doen. De publieke beschikbaarheid van de bronbestanden vloeit voort uit het open access-beleid van de KNAW.

Brieven van Van Gogh

De digitale editie van de brieven van Vincent van Gogh bevat alle bewaard gebleven brieven van en aan de schilder. In de brieven, algemeen erkend als een meesterwerk, schrijft Van Gogh over zijn schilderijen, zijn ideeën over kunst, zijn vaak moeizame leven, zijn schildersvrienden en familie. De editie, die vrij toegankelijk is op het web, is gepubliceerd in 2009 en wordt ca. één maal per jaar bijgewerkt. De editie is een samenwerkingsproject van het Van Gogh Museum en Huygens ING.