Nederlands | English

maritiemportalbanner

Projectomschrijving

Het doel van het project het Maritiem Portal van Nederland is het ontwikkelen van een centrale website waar alle maritiem-historische organisaties/instellingen (musea, onderzoekers, verenigingen etc.) vindbaar en toegankelijk zijn ‒ met een op termijn geheel geïntegreerde toegang- voor zowel het algemene, brede publiek als voor specifiek geïnteresseerden. Ook wordt een intranet-functie ingebouwd om de onderlinge contacten en samenwerking tussen de deelnemende organisaties te bevorderen. Het Maritiem Portal wordt ontwikkeld en gehost bij Huygens ING, dat in een Maritiem Loket ook andere projecten, databases en e-publicaties op maritiem gebied samenbrengt.

Overzicht Deelnemers Maritiem Portal per 1 november 2017

 1. Atlas of Mutual Heritage
 2. Corts Foundation, The
 3. Federatie Varend Erfgoed Nederland
 4. Fries Scheepvaartmuseum
 5. Fryske Akademy- KNAW
 6. Huygens ING – KNAW
 7. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
 8. Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’
 9. Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig
 10. Linschoten Vereeniging
 11. Marinemuseum
 12. Maritiem Museum Rotterdam
 13. Museum Kaap Skil
 14. Museum Vlaardingen
 15. Nationaal Baggermuseum
 16. Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers
 17. Nederlands Instituut voor Militaire Historie
 18. Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis
 19. New Holland Foundation
 20. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 21. Samenwerkende Maritieme Fondsen (subsidie) (Vereeniging de Prins Hendrik Stichting, Het Admiraal van Kinsbergenfonds, Vaderlandsch Fonds ter aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst, Directie der Oostersche Handel en Rederijen, N.I.S.S.)
 22. Het Scheepvaartmuseum Amsterdam
 23. Sonttolregisters Online
 24. Stichting behoud stoomschip Rotterdam
 25. Stichting Maritiem Historische Databank
 26. Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders
 27. Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum (subsidie)
 28. ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland
 29. Zeeuws maritiem muZEEum
 30. Zuiderzeemuseum

© Denkschets.nl

Deelproject Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (4 delen)

In elk deel wordt een duidelijk afgebakende periode uit de Nederlandse maritieme geschiedenis behandeld. Uitgangspunt is de ontwikkeling van de Nederlandse scheepvaart in en buiten Europa. De internationale context – de positie/ontwikkeling van de Nederlandse scheepvaart in de wereld – is eveneens van belang en zal waar nodig worden behandeld, maar de NMGN is geen comparatieve studie. Een ander belangrijk uitgangspunt is de ontwikkeling van goederenstromen via het water door de eeuwen heen, die in veel opzichten bepalend is geweest voor de ontwikkeling van scheepstypen, navigatiemiddelen en handelsnetwerken. Dat geldt niet alleen voor de binnenvaart en de koopvaardij binnen en buiten Europa, maar ook voor de visserij (regionale en internationale vishandel) en de marine als beveiliger van handelsroutes. Al die scheepvaartsectoren komen in de NMGN aan bod evenals de offshore in deel vier. De centrale vraag is: hoe heeft de Nederlandse scheepvaart zich – in brede zin – vanaf de twaalfde eeuw ontwikkeld in relatie tot het vervoer van goederen en mensen over het water?

Het ‘product’ die we opleveren in 2018 is de volledige, integrale, digitale tekst van de NMGN. Die tekst wordt in 2018 volledig ingebed in het Maritiem Portal. De redactie bestaat uit: Christiaan van Bochove – Henk Dessens – Anita van Dissel – Els van Eijck van Heslinga – Els Jacobs – Henk den Heijer – Wouter Heijveld – Peter Sigmond. Redactiesecretaris is Marja de Keuning.

Nieuws

Artikel in Tijdschrift voor Zeegeschiedenis (pp. 62-63)

Contact
Marja de Keuning

Publicatie
Marja de Keuning, ‘Website. Het Maritiem Portal van Nederland'
https://maritiemportal.nl’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 35:2 (2016) (verwacht)