09-06-2021

Fonds KNAW instituten geeft OpenHuygens.nl vliegende start

De KNAW heeft het Huygens ING een subsidie toegekend uit het Fonds KNAW instituten voor het project OpenHuygens.nl. Dankzij deze investering kan het Huygens ING een belangrijk deel van de tweehonderd online resources op het gebied van de Nederlandse letterkunde, geschiedenis en wetenschapsgeschiedenis versneld overzetten naar OpenHuygens.nl, een nieuwe data-omgeving die deze resources beter toegankelijk maakt voor innovatieve, digitale toepassingen.

Het Huygens ING staat sinds lang in het geesteswetenschappelijke domein bekend om zijn omvangrijke edities en datasets van historische en literaire bronnen en teksten. Daarnaast heeft het instituut zich ontfermd over datasets en publicaties van anderen die een infrastructurele waarde hebben voor geesteswetenschappelijk onderzoek. Het instituut heeft inmiddels bijna tweehonderd resources online beschikbaar op het gebied van de Nederlandse letterkunde, geschiedenis en wetenschapsgeschiedenis.

Deze resources vormen niet alleen belangrijke bouwstoffen voor uiteenlopende vormen van onderzoek, maar bieden ook vaak een bruikbare toegang tot weer andere bronnen en teksten over het verleden van de Nederlanden. Samen vormen de resources van het Huygens ING daarom een fundamenteel onderdeel van de digitale infrastructuur voor de geesteswetenschappen in Nederland en daarbuiten.

Open Science

OpenHuygens.nl wordt een flexibele en modulaire data-omgeving, waar de resources van het Huygens ING conform de FAIR data principes toegankelijk worden gemaakt. Onderzoekers kunnen straks over verschillende online resources heen zoeken en zoekresultaten downloaden om ze bijvoorbeeld met digitale methoden te analyseren. Zo maakt OpenHuygens.nl de resources beter bruikbaar voor onderzoek naar de geschiedenis en cultuur van Nederland en kunnen nieuwe onderzoeksvragen aan de collectie resources worden gesteld. Verder stimuleert het Fonds KNAW instituten met zijn investering in OpenHuygens.nl Open Science: het doel van het project is dat zoekopdrachten gemakkelijk bewaard, gedeeld en herhaald kunnen worden.

Ruimte voor verbinding en valorisatie

Doordat onderzoekers op basis van OpenHuygens.nl de resources gemakkelijker buiten de eigen context kunnen benutten ontstaat ook meer ruimte voor valorisatie van de data en voor meer open en inclusieve benaderingen van de Nederlandse geschiedenis. Bovendien maakt OpenHuygens.nl de online resources beter toegankelijk voor grootschalige infrastructurele initiatieven zoals CLARIAH, CLARIN en het Netwerk Digitaal Erfgoed. Daarmee wordt het voor onderzoekers mogelijk om het instrumentarium dat binnen deze initiatieven beschikbaar komt, toe te passen op de resources. Zo kunnen de data van de resources verbonden worden aan gerelateerde (inter)nationale erfgoedbronnen en wordt hun betekenis voor het onderzoek verder vergroot.