01-08-2019

Twee nieuwe resources online

Sinds 21 juni 2019 heeft het Huygens ING online twee nieuwe resources toegankelijk gemaakt. Het zijn reisverslagen van Van Lennep en Van Hogendorp en P.C. Hoofts Nederlandsche Historien.

De voetreis van Van Lennep en Van Hogendorp

In de zomer van 1823 maakten Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp een voetreis door Nederland. Allebei hielden ze nauwkeurig aantekeningen bij, die werden vastgelegd in reisverslagen.  Van Lennep stuurde zijn verslag in brieven aan zijn zus Antje. Hij heeft deze brieven later twee keer bewerkt tot een dagboek. In 1942 verzorgde M. Elisabeth Kluit onder de titel Nederland in den goeden ouden tijd de eerste uitgave van het dagboek van Van Lennep.
Van Hogendorps dagboek is nog nooit gepubliceerd. De diplomatische edities van de reisverslagen van Van Lennep en Van Hogendorp op deze website werden gemaakt door Marita Mathijsen en Karin Hoogeland. De reisverslagen zijn te lezen op De voetreis van Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp in 1823.

Nederlandsche Historien

P.C. Hooft (1581-1647) is vooral bekend geworden om zijn poëzie. Maar de laatste dertig jaar van zijn leven heeft hij zich voornamelijk bezig gehouden met proza. Het belangrijkste resultaat daarvan vormen de Nederlandsche Historien, een klassiek werk dat alleen al door zijn omvang imponeert: 1242 bladzijden in groot folio.

Hooft richtte zich vooral op de periode vanaf het midden van de zestiende eeuw, een tijdvak dat bepalend was geweest voor de wereld waarin Hooft zelf leefde en werkte. Hij liet zich inspireren door de klassieken en dus verdeelde Hooft zijn werk in ‘boeken’. In 1642 verschenen de eerste twintig, aangevuld met nog zeven in 1654. De boeken 1-20 zijn op deze website integraal raadpleegbaar en doorzoekbaar.