01-10-2020

Troost voor bedroefde harten

Oktober 2020 verschijnt bij uitgeverij Prometheus Troost voor bedroefde harten. Brieven van Vincent van Gogh. Deze bloemlezing is samengesteld door Leo Jansen, Nienke Bakker en Hans Luijten.

De brieven van Vincent van Gogh vormen een van de meest indrukwekkende kunstenaarscorrespondenties die we kennen. Deze nieuwe selectie, rijk geïllustreerd met vele schetsen en schilderijen, biedt inzicht in Van Goghs gedachten en gevoelens, zijn hechte band met zijn broer Theo en zijn soms moeizame relaties met familieleden, vrienden en andere kunstenaars. We lezen over zijn dromen, twijfels en angsten, maar bovenal over zijn allesoverheersende passie om kunst te maken die ‘troost biedt aan bedroefde harten’.

Nienke Bakker, Leo Jansen en Hans Luijten zijn de editeurs van de zesdelige brievenuitgave Vincent van Gogh – De brieven (2009). Dit nieuwe boek is gebaseerd op de webuitgave van Van Goghs correspondentie: www.vangoghletters.org.