Nederlands | English

Sport is wel een de belangrijkste bijzaak van het leven genoemd, maar het is moeilijk om informatie over de ontwikkeling van de sport in Nederland terug te vinden in naslagwerken op sporthistorisch gebied of op internet.

De databank

De databank Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland na 1940 bevat gegevens over zes “grote” sporten:

Deze databank is het vervolg van ‘Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940’. Hij zal de namen bevatten van alle bonden en clubs van deze takken van sport, die na 31 december 1940 werden opgericht. Tevens zullen er aanvullingen en verbeteringen voor het gedeelte vóór 1940 worden opgenomen. Voorts zal het mogelijk worden te zoeken op jaar van toetreding tot een sportbond.

korfbal

Sportbonden

Sportbeoefening nam tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw sterk toe en er werden tal van verenigingen opgericht. In de jaren vijftig ontstond het betaald voetbal en in andere sporten volgde ook een professionalisering in de organisatie van clubs en in de trainingen van sporters. In de jaren negentig begon echter het aantal sportclubs terug te lopen, deels door fusies en deels door opheffingen. Ook verdwenen de laatste sportbonden op confessionele basis en bleven er in alle zes sporten in het onderzoek slechts één landelijke neutrale bond over. De nieuwe databank brengt deze ontwikkeling in kaart en biedt daarmee nieuwe onderzoeksmogelijkheden voor professionele historici, sociologen, journalisten en andere geïnteresseerden in sportgeschiedenis.

Contact

Michel van Gent

Betrokken partners: het KNGV, de KNHB, de KNKV, de KNSB, de KNLTB en de KNVB.