Nederlands | English

Sport is wel een de belangrijkste bijzaak van het leven genoemd, maar het is moeilijk om informatie over de ontwikkeling van de sport in Nederland terug te vinden in naslagwerken op sporthistorisch gebied of op internet.

De databank Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland na 1940 bevat gegevens over zes “grote” sporten:

Deze databank, de opvolger van ‘Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 1940’, zal de namen bevatten van alle bonden en clubs van deze takken van sport, die na 31 december 1940 werden opgericht. Tevens wordt voor alle bonden zoveel mogelijk aangegeven in welke bladen alle officiële mededelingen werden gepubliceerd. Dit maakt het mogelijk allerlei artikelen terug te vinden over onder meer de organisatie van de sportbond, de ideologische standpunten van de bond, maar ook informatie over de competities en speltechnische ontwikkelingen. Bovendien zijn in deze bladen de teamsamenstelling van de deelnemende clubs opgenomen, waardoor het mogelijk is het ledenbestand van deze verenigingen te reconstrueren.

De databank is bedoeld voor professionele historici en alle andere belangstellenden die de opkomst en groei van sport in Nederland willen onderzoeken, op landelijk en lokaal niveau. Ook allerlei aspecten van de verzuiling in Nederland of de emancipatie van de maatschappelijke groeperingen kunnen met behulp van deze databank nader onderzocht worden

Contact

Michel van Gent