23-07-2019

NWO-subsidie voor onderzoek ‘TransLatin’ van Jan Bloemendal

Jan Bloemendal heeft een NWO Open Competitie subsidie toegekend gekregen voor zijn project ‘TransLatin: De transnationale impact van Latijns toneel uit de vroegmoderne Nederlanden, een kwalitatieve en computationele analyse’. Daarmee is een bedrag van 750.000 euro gemoeid, waarmee hij vier jaar lang twee postdocs (op het gebied van Neolatijn en Digital Humanities) en een onderzoeksassistent kan aanstellen, alsook IT-hulp kan inroepen.

Over het project
In de Renaissance en erna ging literatuur over grenzen heen, vooral toneelschrijvers uit verschillende landen beïnvloedden elkaar, omdat hun stukken overal werden gelezen en opgevoerd. Latijns toneel, in het bijzonder dat uit de Nederlanden, speelde een belangrijke rol in dit proces. Dit project zoekt uit hoe dat gebeurde met historisch onderzoek en moderne computertechnieken. Netwerken tussen toneelschrijvers en de migratie van thema’s, motieven en formuleringen zullen worden opgespoord en geanalyseerd. Zo zullen we met een ‘transnationale’ blik laten zien dat Nederland meer ingebed was in Europa dan we dachten, en een nieuwe literatuurgeschiedenis schrijven van het vroegmoderne toneel.

Humanities Cluster scoort goed
Van de 41 gehonoreerde projecten vallen er in totaal dertien binnen de Geesteswetenschappen. Daarvan zijn er drie door instituten van het KNAW Humanities Cluster ingediend.  Naast het project TransLatin van het Huygens ING gaat het om het project Tolerant migrant cities? The case of Holland 1600-1900 van prof. dr. Manon van der Heijden (UL) & IISG collega prof. dr. Leo Lucassen. En het derde project dat een subsidie toegekend heeft gekregen is Spread the new(s). Understanding standardization of Dutch through 17th-century newspapers van Historisch taalkundige Nicoline van der Sijs (Meertens Instituut). Daarmee is een bedrag van ca. 300.000 euro gemoeid, waarmee ze vier jaar lang een PhD-student kan aanstellen, alsook een onderwijsmodule en de website ‘Krantentaal vroeger en nu’ kan ontwikkelen.

Tot slot is één project gebaseerd op HSN-data van het IISG. HSN staat voor Historical Sample of the Netherlands. Het gaat om het project The burden of infectious diseases. Child and adult mortality from infectious diseases in Amsterdam, 1854-1926 van prof. dr. Angelique Janssens (RU) & prof. dr. Jacco Wallinga (LUMC)).

Over de Open Competitie
De Open Competitie van SGW heeft als doel om excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te bevorderen met een primair sociaalwetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en probleemstelling. Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor verschillende typen onderzoek: kleine of grote onderzoeksprojecten, voor individuele projecten of voor onderzoeksgroepen. Het onderzoek kan een disciplinair, interdisciplinair of domeinoverstijgend karakter hebben en kan gericht zijn op internationale samenwerking tussen onderzoekers en/of onderzoeksgroepen.