14-05-2018

NWO kent 13,8 miljoen euro toe aan CLARIAH PLUS

Donderdag 12 april is aan het geesteswetenschappelijk consortium van ruim 20 instellingen, onder leiding van het Huygens ING, 13,8 miljoen euro toegekend voor het ontwikkelen van CLARIAH PLUS, een nationale digitale infrastructuur voor de Geesteswetenschappen.

Minister Ingrid van Engelshoven van OC&W heeft dit namens de NWO bekend gemaakt in het kader van de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. De toekenning is namens een nationaal consortium van universiteiten en geesteswetenschappelijke instituten in ontvangst genomen door de Principal Investigator (PI) Lex Heerma van Voss, directeur van het Huygens ING.
CLARIAH PLUS is de enige Nationale Infrastructuur uit de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen dat is gehonoreerd. Alle overige gehonoreerde aanvragen vallen in de categorie Bèta of Life.

Heerma van Voss: ‘Deze toekenning is een bevestiging van het grote belang van de CLARIAH-infrastructuur voor de geesteswetenschappen in Nederland en ver daar buiten. Deze infrastructuur zal het karakter van het geesteswetenschappelijk en sociaal wetenschappelijk onderzoek wezenlijk veranderen.’

Europese infrastructuur

In de afgelopen vier jaar is door het consortium in het CLARIAH CORE-project de basis gelegd van de CLARIAH-infrastructuur. Omdat de CLARIAH-infrastructuur een integraal onderdeel is van de Europese CLARIN en DARIAH initiatieven speelt Nederland internationaal een vooraanstaande rol in de ontwikkeling van een Europese infrastructuur voor de Geesteswetenschappen. Dankzij deze toekenning kan Nederland die rol in de komende jaren bestendigen en verder uitbouwen.

V.l.n.r. Martijn Kleppe, Julia Noordegraaf, Jan Odijk, Lex Heerma van Voss, Gertjan Filarski en Richard Zijdeman

V.l.n.r. Martijn Kleppe, Julia Noordegraaf, Jan Odijk, Lex Heerma van Voss, Gertjan Filarski en Richard Zijdeman

Ook filosofie en theologie

CLARIAH CORE focuste speciaal op taalkunde, sociaal-economische geschiedenis en mediastudies, In CLARIAH PLUS worden daaraan toegevoegd infrastructuur voor de disciplines die teksten niet op de gebruikte taal, maar op de inhoud bestuderen, zoals letterkunde, geschiedenis, maar ook filosofie en theologie. Een groot aantal lopende projecten zullen profiteren van deze nieuwe investeringen, zoals Golden Agents, Amsterdam Time Machine en Virtual Interiors as Interfaces for Big Historical Data Research.

CLARIAH-consortium

Het consortium achter dit project dat zich voor de komende tien jaar gecommitteerd heeft aan CLARIAH bestaat uit Huygens ING, het Instituut voor de Nederlandse Taal, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), de Koninklijke Bibliotheek, het Meertens Instituut, het Max Planck Instituut te Nijmegen en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Daarnaast participeren de volgende instellingen: Data Archiving and Network Services (DANS), Fryske Akademie, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS), Nationaal Archief, Netherlands Institute of Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), Netherlands eScience Center, Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de communicatiemedewerkers. Zij leggen desgewenst contact met de juiste medewerker uit het instituut.

communicatie@huygens.knaw.nl
Thijs van der Veen, +31 20 224 68 18
Alice Spruit, +31 20 224 68 19