21-12-2017

Virtual Interiors gefinancierd door NWO

De NWO heeft een subsidie van €625.000 toegekend aan het gezamenlijke Huygens ING en UvA project ‘Virtual Interiors as Interfaces for Big Historical Data Research: Spatially Enhanced Publications of the Creative Industries of the Dutch Golden Age’ op 19 december.

Doel van het project is toegankelijke gebruikersinterfaces te creëren voor big data die steeds vaker gebruikt wordt in geesteswetenschappelijk onderzoek, de culturele erfgoedsector en de creatieve industrie.

Virtuele interieurs van de Gouden Eeuw

Het project hergebruikt big data over de productie en consumptie van culturele goederen van de Nederlandse Gouden Eeuw om digitale kaarten en virtual interiors (driedimensionale virtuele reconstructies) van huizen uit die periode te maken. Daarmee kunnen gebruikers zien welke consumptiegoederen, zoals schilderijen, muziekinstrumenten, linnengoed, etc., de inwoners van Amsterdam in hun huizen hadden. De big data komt uit de notariële akten van het Stadsarchief van Amsterdam en andere collecties en wordt ontsloten via een ander groot project: Golden Agents. Creative Industries and the Making of the Dutch Golden Age (goldenagents.org).

Visualisering van onzekerheidsfactor

Omdat de informatie over de objecten in deze huizen sterk verschilt, is het vaak lastig ze te identificeren en tot een betrouwbare weergave van de interieurs van de Gouden Eeuw te komen.  De ene keer wordt het onderwerp van het schilderij en de maker namelijk bij naam genoemd, maar veel vaker worden slechts aantallen van voorwerpen genoemd. De interfaces van de virtual interiors maken de gebruikers attent op deze onzekerheden en verschillen in betrouwbaarheid van de historische gegevens door onzekerheidsfactoren te visualiseren. ‘Virtual Interiors’ zal ook zorgen voor een proof of concept van Amsterdam Time Machine, een samenwerkingsproject onder leiding van Julia Noordegraaf (UvA-CREATE) dat op 20 december financiering (zie dit bericht) heeft ontvangen om geïmplementeerd te worden in de CLARIAH-infrastructuur die bij het HuygensING wordt ontwikkeld.

Samenwerking met commerciële partners

De kennis en ervaring die bij de ontwikkeling van de virtual interiors wordt opgedaan is zowel van belang voor de ontwikkeling van nieuwe digitale methoden in de geesteswetenschappen als bijvoorbeeld in de creatieve industrie. Zo is annotatie van virtuele ruimtes bijvoorbeeld ook van belang voor het onderzoek naar nieuwe publicatievormen of voor games en dergelijke. Om die reden werken de aanvragers van het onderzoek, Charles van den Heuvel (p.i.) van het Huygens ING en Julia Noordegraaf (UvA-CREATE) en Gabri van Tussenbroek (UvA-Gemeente Amsterdam, Archeologie en Monumenten) nauw samen met hun commerciële partners Brill en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Dankzij de toekenning van deze subsidie kan een PhD student worden aangesteld bij het Huygens ING, een junior onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam en twee postdoctorale onderzoekers die vanuit deze kennisinstellingen nauw gaan werken bij Brill en het Nederlandse Instituut voor Beeld en Geluid.