Onderzoeksgroep Kennis- en Kunstpraktijken
Specialisatie Latijnse letterkunde van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd; Neolatijns toneel en de transnationale invloed van Latijnse literatuur
Contact dinah.wouters@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246583

Biografie

Dinah Wouters werkt als postdoctoraal onderzoeker bij het Huygens ING binnen het project ‘TransLatin: De transnationale impact van Latijns toneel uit de vroegmoderne Nederlanden, een kwalitatieve en digitale analyse.’ Zij studeerde Taal-en Letterkunde van het Latijn en Engels aan de Universiteit Gent met als specialisatie Historische taal-en letterkunde en behaalde daarnaast ook een master in de studie van Gender en Diversiteit. In 2019 promoveerde zij in Gent op een onderzoek naar het gebruik van allegorie en exegese in de visioensboeken van de twaalfde-eeuwse profetes Hildegard van Bingen.

Zij stond aan de wieg van het internationale onderzoeksnetwerk RELICS, dat onderzoek samenbrengt rond de kosmopolitische rol van het Latijn in de geschiedenis van de Europese literaturen. Zij is ook mede-oprichtster en coördinator van hun open access wetenschappelijke tijdschrift JOLCEL.

Binnen het TransLatin project onderzoekt zij de transnationale werking van toneel dat in het Latijn geschreven en opgevoerd werd in de vroegmoderne Nederlanden.