29 september 2023

Anna van Hannover, een leven in brieven en muziek


Locatie Kasteel Duivenvoorde
Aanvang/einde 13:30 uur - 18:00 uur

Op 29 september vindt de officiele lancering plaats van gedigitaliseerde collectie van meer dan 4.000 brieven van en aan Anna van Hannover. We vieren dat op Kasteel Duivenvoorde met een symposium dat geheel aan Anna, haar brieven en haar muzikaliteit zal zijn gewijd.

Het project om deze collectie te digitaliseren en online raadpleegbaar te maken is een samenwerking tussen de Koninklijke Verzameling, het Huygens Instituut en Oxford’s Early Modern Letters Online. De meeste van Anna’s brieven worden bewaard in het archief van de Koninklijke Verzameling.

Kasteel Duivenvoorde , dat via de familie van Wassenaer veel banden had met de familie van Oranje-Nassau, biedt op die dag de laatste mogelijkheid om de tentoonstelling Franje en Oranje te bezoeken.

Prijs

Entree met museumkaart € 17,50

Entree zonder museumkaart € 32,-

Programma

13.30-14.00 uur
Inloop met koffie en thee
14.00-14.05 uur
Welkomstwoord door Antoinette van Dorssen, directeur Duivenvoorde
14.05-14.15 uur
Ineke Huysman, moderator en projectleider Huygens Instituut: ‘Inleiding op het project’
14.15-14.30 uur
Simone Nieuwenbroek, conservator Duivenvoorde: ‘De relatie Anna van Hannover met de familie Van Wassenaer’ en toelichting op de tentoonstelling Franje en Oranje
14.30-14.50 uur
Rudolf Rasch, musicoloog: ‘Anna van Hannover: Een muzikale prinses’
14.50-15.15 uur
‘Hannover ontmoet Farinelli’, uitgevoerd door La Sfera Armoniosa met Arturo den Hartog (countertenor), Siebe Henstra (klavecimbel), Mike Fentross (artistieke leiding)

15.15-15.45 uur
Pauze met koffie en thee

15.45-16.00 uur
Krista van Loon, archivist Koninklijke Verzamelingen: Anna van Hannover, de vrouw achter de gouvernante. Een leven in brieven’
16.00-16.15 uur
Veronica van Amerongen, onderzoeker: ‘De politieke betekenis van Anna van Hannover’
16.15-16.35 uur
Jeroen Duindam, hoogleraar vroegmoderne geschiedenis Rijksuniversiteit Leiden: ‘De weduwe en het glazen plafond: rond de wereld in twintig minuten’
16.35-16.45 uur
Officiële opening van de online brieven catalogus van Anna van Hannover door directeuren Claudia Hörster (KV) en Dirk van Miert (Huygens Instituut)
16.45-18.00 uur
Borrel en gelegenheid de tentoonstelling Franje en Oranje te bekijken