23-09-2021

18e eeuwse resoluties Staten-Generaal online doorzoekbaar

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis heeft een webeditie gelanceerd die online toegang biedt tot alle gedrukte resoluties (besluiten) van de Staten-Generaal uit de periode 1703-1796. Het centrale bestuursorgaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden nam vrijwel dagelijks besluiten, die gingen over alles van internationale politiek tot particuliere verzoeken van burgers. Op de nieuwe website kunnen deze resoluties op woordniveau worden doorzocht. Er kan worden gezocht in scans van de originele resoluties, die bij het Nationaal Archief liggen, en in tekstbestanden die door middel van automatische tekstherkenning (OCR) zijn gecreëerd.

De lancering van deze website is een belangrijk tussentijds resultaat van het project REPUBLIC, dat tot doel heeft alle resoluties van de Staten-Generaal (1576-1796) digitaal te ontsluiten. Het nu gepubliceerde prototype van de beoogde uiteindelijke webeditie bevat de achttiende-eeuwse resoluties voor zover die als een gedrukte serie voor handen waren. In een later stadium zullen ook handgeschreven, veelal zestiende en zeventiende-eeuwse resoluties beschikbaar worden gesteld. De tekstherkenning van zowel de gedrukte als de handgeschreven resoluties wordt geoptimaliseerd, onder meer met behulp van het crowdsourcingsproject Goetgevonden.

Het REPUBLIC-team werkt nog volop aan verbetering van de inhoudelijke ontsluiting van de resoluties. Toch biedt ook het nu gepubliceerde prototype al ruime mogelijkheden om te zoeken in de achttiende-eeuwse resoluties: zo kan er worden gezocht in zittingsdagen, resoluties en presentielijsten. Ook is het mogelijk om te zoeken naar personen die in verschillende rollen deelnamen aan de vergaderingen van de Staten-Generaal. Het prototype leent zich daardoor al voor vele onderzoeksdoeleinden. Het REPUBLIC-team wil de ervaringen van gebruikers benutten om de definitieve versie van de webeditie nog beter te maken.

REPUBLIC wordt uitgevoerd met een subsidie van NWO. In het project wordt samengewerkt door het Huygens Instituut, de afdeling Digitale Infrastructuur van het KNAW Humanities Cluster en het Nationaal Archief. Bezoek nu de webeditie!