20-02-2023

SSHOC-NL infrastructuur ontvangt 15,2 miljoen

CLARIAH en ODISSEI hebben €15,2 miljoen toegekend gekregen door NWO voor SSHOC-NL, een grootschalige, duurzame digitale infrastructuur voor zowel de sociale wetenschappen als de geesteswetenschappen.

De samenwerking tussen ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) en CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities) en vijftien nationale kennispartners, heeft €15,2 miljoen financiering toegekend gekregen uit de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (GWI) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Deze nieuwe samenwerking, Social Science and Humanities Open Cloud for the Netherlands (SSHOC-NL), maakt het voor onderzoekers in de toekomst mogelijk om veilig en ethisch verantwoord een grote hoeveelheid data aan elkaar te koppelen en te analyseren, zoals historische gegevens, tekstdata, afbeeldingen, enquêtedata en social media data. Dit helpt hen om de meest urgente maatschappelijke vraagstukken te adresseren, zoals polarisatie, sociale ongelijkheden en het veranderende milieu. SSHOC-NL bouwt voor onderzoekers de digitale infrastructuur om dat te kunnen doen.

Bundelen van innovaties

SSHOC-NL maakt de verdere ontwikkeling van de nationale infrastructuren ODISSEI en CLARIAH mogelijk. Als twee brede en succesvolle digitale infrastructuren willen zij nieuwe onderzoekslijnen met grote maatschappelijke relevantie gaan faciliteren. Waar de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen (SGW) een grote verscheidenheid aan onderzoeksdomeinen beslaan, van economie en sociologie tot taalwetenschap en geschiedenis, delen ze een behoefte aan infrastructurele oplossingen die grotendeels uniek zijn voor SGW als geheel. Bijvoorbeeld een behoefte aan veilige en flexibele digitale omgevingen om gevoelige data en artefacten te kunnen analyseren. Door het bundelen van innovaties, zoals het maken van deze veilige digitale omgeving, kan SSHOC-NL een digitale infrastructuur blijven ontwikkelen waarin het delen, koppelen en combineren van data, hulpmiddelen en diensten mogelijk wordt gemaakt.

“SSHOC-NL is nationaal en internationaal een uniek en veelbelovend initiatief. De sociale wetenschappen en geesteswetenschappen hebben de handen ineengeslagen om onderzoekers te voorzien van computationele vaardigheden, verrijkte data en veilige hulpmiddelen die hen zullen helpen maatschappelijke transformaties, crises en verdeeldheid te analyseren op manieren die voorheen onmogelijk waren. Ik ben daarom zeer verheugd met deze prachtige subsidie die het mogelijk maakt dit te gaan verwezenlijken.” – Pearl Dykstra, Scientific Director ODISSEI

Maatschappelijke vraagstukken centraal

Het infrastructurele digitale ecosysteem SSHOC-NL zal een grote verscheidenheid aan zowel voorziene als onvoorziene interdisciplinaire onderzoekslijnen mogelijk maken. Drie voorbeelden hiervan zijn:

“Theorievorming uit sociale wetenschappen heeft een diepgaande invloed op de geesteswetenschappen, en de methoden van de geesteswetenschappen vernieuwen voortdurend de sociale wetenschappen. SSHOC-NL zal beginnen met het bouwen van de infrastructuur om deze verbinding te versterken en de voorwaarden te creëren voor baanbrekend nieuw onderzoek. Ik ben daarom zeer opgetogen over deze prestigieuze NWO-subsidie die dit mogelijk maakt.” – Dirk van Miert, Principal Investigator CLARIAH

ODISSEI & CLARIAH

ODISSEI is de nationale infrastructuur voor sociale wetenschappen in Nederland. Het heeft 47 betalende deelnemende organisaties, waaronder faculteiten in sociale wetenschappen en economie, openbare onderzoeksbureaus en instituten als de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en CBS. Pearl Dykstra, hoogleraar Empirische Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is Scientific Director. ODISSEI is gehuisvest bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences.
CLARIAH is een nationale infrastructuur op het gebied van geesteswetenschappen en omvat de instituten van de KNAW en de geesteswetenschappelijke faculteiten van heel Nederland. Het dient een grote diversiteit aan deelgebieden, waaronder taalkunde, mediastudies, sociaaleconomische geschiedenis en literatuur. Dirk van Miert, directeur van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en Cultuur en universitair hoofddocent Vroegmoderne Cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, is Principal Investigator. CLARIAH is gehuisvest bij het Huygens Instituut.

Kennispartners

NWO Roadmap

De Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) maakt de bouw of vernieuwing van onderzoeksfaciliteiten met een internationale uitstraling mogelijk. Grootschalige wetenschappelijke infrastructuur is essentieel voor de positie van de Nederlandse wetenschap: zij draagt sterk bij aan innovatie en het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken rondom milieu, klimaat, gezondheid en samenleving.