31-01-2020

Sonttolregisters Online overgedragen aan Huygens ING

Vrijdag 31 januari 2020 zijn de gegevens van de Sonttolregisters overgedragen aan het Huygens ING. De symbolische overdracht vond plaats op het symposium ‘Tien jaar Sonttolregisters Online’.

Het symposium markeert de afronding van het project Sonttolregisters Online en tegelijkertijd de overdracht van de gegevens aan het Huygens ING, dat de database en bijbehorende informatie de komende jaren ‘in de lucht’ zal houden zodat de toegang voor iedereen gewaarborgd blijft. Het resultaat van de tien jaar hard werken kan door iedereen worden geraadpleegd op de website www.soundtoll.nl die alle gegevens bevat van de 1,8 miljoen doorvaarten die in de Sonttolregisters staan geregistreerd.

De Sonttolregisters vormen de administratie van de tol die de Koning van Denemarken van 1497 tot 1857 hief over de schepen die door de Sont voeren, de zeeweg tussen Zweden en Denemarken, die Noord- en Oostzee met elkaar verbindt. De Sonttol was gevestigd in Helsingør op de plaats waar de Sont het smalst is. Alle schepen die van en naar de Oostzee voeren, moesten hier voor anker gaan. Vervolgens gingen de schippers aan wal om de tol te betalen.

De Sonttolregisters zijn bij historici een beroemde en veel gebruikte bron voor de bestudering van de geschiedenis van economie en handel in Europa. Mede door de lengte van de reeks vormen ze een waardevolle bron voor de economische geschiedenis van heel Europa. Alle goederenstromen over zee tussen het Oostzeegebied en de rest van Europa kunnen met deze registers in kaart worden gebracht.

Het project Sonttolregisters Online is een initiatief van Tresoar en de Rijksuniversiteit Groningen.