Een rondgang langs Zweedse archieven. Een onderzoek naar archivalia inzake de betrekkingen tussen Nederland en Zweden 1520-1920
29-06-2018
Een rondgang langs Zweedse archieven. Een onderzoek naar archivalia inzake de betrekkingen tussen Nederland en Zweden 1520-1920
Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
29-06-2018
Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland
Ontsluiting en uitgave van documenten betreffende commissies voor grondwetsherziening, 1883-1983
29-06-2018
Ontsluiting en uitgave van documenten betreffende commissies voor grondwetsherziening, 1883-1983
Gids voor de landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht. Bestuurlijke, economische en sociale geschiedenis vóór 1500
29-06-2018
Gids voor de landsheerlijke archieven van Gelre, Holland, Zeeland en het Sticht. Bestuurlijke, economische en sociale geschiedenis vóór 1500
Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940
29-06-2018
Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940
Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2. Terugkeer, opvang nasleep
29-06-2018
Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2. Terugkeer, opvang nasleep