6 oktober

Symposium De politieke restauratie


Locatie Nina van Leerzaal, Allard Pierson, Amsterdam
Aanvang/einde 10:00 uur tot 17:00 uur

Nieuwe perspectieven op het vroege Koninkrijk der Nederlanden (1813-1848)

Het Nederlandse restauratietijdvak staat in de geschiedschrijving bekend als een periode van verzoening, depolitisering en burgerlijke onverschilligheid. Het is tijd om dit beeld eens flink op te schudden. Hiertoe ben je (na aanmelding) van harte welkom bij dit symposium, dat samenhangt met diverse onderzoeksprojecten die in de loop van dit jaar hun vruchten zullen afwerpen.

Deelname aan het symposium is gratis, maar aanmelding is verplicht. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar Joris Oddens (joris.oddens@huc.knaw.nl). Geef bij je aanmelding ook aan of je gebruik wilt maken van de (vegetarische) lunch. De deadline voor aanmelding is 20 september. Plaatsen worden toegekend op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen en vol is vol.

Het programma bestaat uit verschillende lezingen en een slotdiscussie onder leiding van Beatrice de Graaf. De volgende sprekers komen aan het woord: Joris Oddens (Huygens Instituut) – Restauratiepolitiek. Verzoekschriften en petities na 1813; Carolien Boender (KNHG) – ‘Oude burgerij’ in een nieuwe staat: stedelijk burgerschap tijdens de Restauratie; Joost Welten (Universiteit Leiden) – Dansen rond de troon: een nieuwe kijk op het koningschap van Willem I, 1813-1830; Maartje Janse en Diederik Smit (Universiteit Leiden) – Oproerige burgers. Stad en platteland, 1830-1848; Adriejan van Veen (Radboud Universiteit) – De stilte bezingen. De politieke pogingen van genootschappen om Nederland te depolitiseren in het Restauratietijdvak.