13 mei 2022

Presentatie digitale transcriptie dagboek Willem de Clercq


Locatie Doopsgezinde Kerk, Singel 452 te Amsterdam
Aanvang/einde 13.00 uur tot 18.00 uur

‘Ziedaar de dag waarop ik begin.’ Zo opende de elfjarige Willem de Clercq in 1806 het dagboek dat hij regelmatig zou blijven bijhouden tot zijn dood in 1844. Het Huygens Instituut en het NL- Lab van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen presenteren met de Stichting Réveil Archief, eigenaar van het dagboek, de onlangs voltooide, digitale transcriptie van deze Particuliere Aanteekeningen. Het origineel wordt in vele delen bewaard in het Allard Pierson, beheerder van de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam.

Willem de Clercq was niet alleen een toegewijde echtgenoot en vader, maar nam in de eerste helft van de negentiende eeuw ook een vooraanstaande plaats in in het maatschappelijke leven, onder meer als dichter en improvisator, als literatuurhistoricus en als een van de Nederlandse woordvoerders van de religieuze opwekkingsbeweging van het Réveil. Bovendien speelde hij een belangrijke rol in het internationale zakenleven, eerst als makelaar in granen, later als secretaris en directeur van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. De Clercqs veelzijdige bedrijvigheid vond voor een belangrijk deel haar neerslag in zijn dagboek.

Dit dagboek is volstrekt uniek door zijn omvang – naar schatting zo’n 30.000 pagina’s – en veelzijdige inhoud. Minutieus documenteerde De Clercq er zijn leven in: de geschriften die hij las, de theatervoorstellingen en godsdienstoefeningen die hij bijwoonde, de gesprekken die hij voerde, de nieuwtjes die hij vernam, de reizen die hij maakte en zeker ook wat er in hem omging. Alle dagboekbladen zijn nu compleet gescand, getranscribeerd en digitaal doorzoekbaar gemaakt – een project waaraan tal van personen en instellingen meer dan twintig jaar hun bijdrage hebben geleverd.

Programma
13:30-14:00 Inloop

14:00-14:10 Dr. Dirk van Miert, directeur Huygens Instituut KNAW: verwelkoming

14:10-14:30 Prof. dr. M.H. Schenkeveld en drs. Jannetje Koelewijn: Vraaggesprek over Willem de Clercq

14:30-14:50 Drs. Daan de Clercq: ‘Willem de Clercq en zijn dagboek, een Amsterdamse familiegeschiedenis

14:50-15:10 Prof. dr. Ton van Kalmthout: ‘Willem de Clercq en de vreemde literatuur’

15:10-15:40 Pauze

15:40-16:00 Prof. dr. Fred van Lieburg: ‘Willem de Clercq als archivaris van het Réveil’

16:00-16:20 Prof. dr. Inger Leemans: ‘Willem de Clercq als handelsman’

16:20-16:40 Dr. Ineke Huysman: ‘Een terugblik op het project Dagboek Willem de Clercq 1811-1844‘

16:40-18:00 Borrel

 

Wilt u de presentatie van de voltooide transcriptie bijwonen, dan kunt u zich vóór maandag 9 mei 2022 aanmelden op het mailadres info@nl-lab.net. Het aantal plaatsen is beperkt; meldt u dus zo snel mogelijk aan.