27-09-2020

Deel 20 van Volledige Werken van WFH verschenen

September 2020 verscheen bij uitgeverij De Bezige Bij deel 20 van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans. Het is het eerste van vier delen met On­gebundeld werk van Hermans.

De bijdragen die in dit deel zijn bijeengebracht verschenen oorspronkelijk tussen fe­bruari 1934 (het autobiografische ‘Midwinterblazen’) en april 1952 (een aanvulling bij een stukje van Harry Mulisch rondom de rechtszaak naar aanleiding van Ik heb altijd gelijk). Een klein deel van deze teksten betreft verhalen, gedichten, opstellen en varia die Hermans als leerling van het Barlaeus-gymnasium in de schoolkrant Suum Cuique publiceerde. Het grootste gedeelte bestaat uit essays, recensies en andere beschouwende teksten die Hermans in de tweede helft van de jaren veertig en het begin van de jaren vijf­tig publiceerde in tijdschriften als De BaanbrekerCriteriumLitterair PaspoortVrij Nederland en Podium. Deze teksten zou hij nooit herbundelen, maar hij verwierf er zich een reputatie mee van talentvol én gevreesd auteur. Deze teksten verschijnen in Deel 20 van de Volledige Werken voor het eerst in boekvorm.

Deel 20 van de Volledige Werken van Hermans is uitgegeven door De Bezige Bij in samenwerking met het Willem Frederik Hermans instituut. De Volledige Werken worden vervaardigd door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Editeurs van dit deel zijn Peter Kegel, Bram Oostveen en Marc van Zoggel.