Tijdschrift voor Geschiedenis

(jaar van publicatie: 1886-1940)

Het Tijdschrift voor Geschiedenis (TvG) werd opgericht in 1886. In de jaargangen zeven en acht verscheen het tijdschrift onder de naam Geschiedenis en aardrijkskunde. Vervolgens werd weer een naamsverandering doorgevoerd: het periodiek ging Tijdschrift voor Geschiedenis, land- en volkenkunde heten. Vanaf 1920 verdween het toevoegsel ‘land- en volkenkunde’ en kreeg het blad zijn eerste naam terug. Tot 1919 kende iedere jaargang vier nummers, daarna werd het aantal nummers teruggebracht tot drie. De 55 jaargangen die tussen 1886 en 1940 zijn verschenen werden kosteloos ter beschikking gesteld door de UB Leiden.