Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis

(jaar van publicatie: 2008-heden)

Deze website bevat de digitale versie van het double peer reviewed tijdschrift Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis. Studium is een uitgave van het Belgisch-Nederlandse genootschap Gewina. Het open access tijdschrift wordt uitgegeven in samenwerking met het Huygens ING. In 2008 fuseerde het in 1913 opgerichte Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde, Natuurwetenschappen en Techniek met het Genootschap Zuid-Gewina uit België, de Werkgroep Universiteitsgeschiedenis uit Nederland en het Belgische Studium Generale. Het nieuwe genootschap ging verder onder de naam Gewina. De organen van de fusie-instituten – Gewina, Scientiarum Historia en Nieuwsbrief Universiteitsgeschiedenis – gingen gezamenlijk verder onder de naam Studium.

Het tijdschrift publiceert artikelen op het gebied van wetenschapsgeschiedenis, geneeskunde, techniek en universiteitsgeschiedenis. De primaire talen in het tijdschrift zijn Nederlands en Frans, maar ook Engelstalige artikelen worden geplaatst. Studium beperkt zich niet tot een bepaald tijdvak of geografisch gebied, maar besteedt speciale aandacht aan Nederland, België en hun voormalige koloniën. Het tijdschrift verschijnt drie tot vier keer per jaar. De redactie streeft ernaar eens per jaar een themanummer uit te geven. De tijdschriften zijn onder andere doorzoekbaar op auteur, op woorden uit de titel van de artikelen, op woorden uit de artikelen, op trefwoorden, op discipline en op jaar van uitgave. Ook kan de gebruiker bladeren door de inhoud van de nummers en doorklikken naar specifieke artikelen.