Biographisch woordenboek der Nederlanden

Door A.J. van der Aa; voortgezet door K.J.R. van Harderwijk en G.D.J. Schotel (jaar van publicatie: 1852-1878)

Deze uitgave bevat de volledige facsimileuitgave en OCR-tekstbewerking van A.J. van der Aa’s Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deze bevat uitgebreide ‘levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt’, met verwijzingen naar primaire en secundaire literatuur. De delen 1-20 lopen van A tot Z en bevatten de levensbeschrijvingen van personen die voor 1852 zijn overleden; deel 21 bevat aanvullingen op de delen 1-20 en biografieën van personen overleden tussen 1852 en 1878. Bij het gebruik van Van der Aa dient men erop bedacht te zijn dat de verstrekte biografieën niet kritisch zijn: Van der Aa geeft een compilatie van de stand van zaken zoals die in de vorige eeuwen gegroeid is.

Het Biographisch woordenboek der Nederlanden is toegankelijk gemaakt in een gezamenlijk project van het voormalige Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.