Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde

(jaar van publicatie: 1837-1944)

Deze bronnenuitgave bevat de volledige facsimileuitgave en OCR-tekstbewerking van Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde (BVGO). De eerste jaargangen bevatten vooral bijdragen van de hand van uitgever en publicist Isaac Anne Nijhoff (1795-1863) . Met de BVGO werd voor het eerst in een periodiek aandacht besteed aan een wetenschappelijk verantwoorde geschiedbeoefening. De BVGO verschenen op onregelmatige basis en kende in totaal acht reeksen, elk bestaande uit tien delen. De laatste reeks omvat slechts vijf delen. Naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de BVGO publiceerde redacteur N. Japikse in 1936 een jubileumuitgave bestaande uit onder meer registers die betrekking hebben op de eerste reeks tot en met het zesde deel van de zevende reeks. Na de dood van Japikse, in 1944, fuseerde de BVGO in 1946 met de Nederlandsche Historiebladen. Het nieuwe tijdschrift kreeg de naam Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden.