Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap

(jaar van publicatie: 1877-1969)

Deze uitgave omvat de digitale versie van het tijdschrift Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap (BMHG). In 1845 werd het Historisch Genootschap opgericht. Orgaan van dit genootschap was de Kronijk van het Historisch Genootschap. Dit periodiek verdween in 1875 en werd in 1877 voortgezet als de BMHG, dat eenmaal per jaar verscheen. Jaargang 61 bevat een cumulatief register van de jaargangen 1 tot en met 61. Door een fusie van het Historisch Genootschap met het Nederlandsch Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen veranderde er in 1969 ook iets voor de BMHG: het tijdschrift fuseerde met de Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden en ging verder als Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden.