24-05-2023

Nieuwe dataset Generale Missiven van de VOC beschikbaar

Ons project GLOBALISE heeft een nieuwe dataset over de Generale Missiven van de VOC beschikbaar gemaakt op Dataverse. Met behulp van deze dataset kunnen onderzoekers en studenten niet alleen makkelijk op zoek naar Generale Missiven die voor hen relevant zijn, maar kunnen ze deze ook sneller lokaliseren in het (digitale) archief en reeds bestaande transcripties vinden.

De Generale Missiven, die tussen 1618 en 1793 grofweg twee keer per jaar van Batavia naar de Republiek werden gestuurd, vatten het reilen en zeilen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in Azië samen. Dat maakt deze documenten een uitstekende ingang tot het rijke Compagnie-archief, dat informatie uit heel vroegmodern Azië bevat.

De dataset breidt de bronpublicatie van de Generale Brieven in de reeks Rijks Geschiedkundige Publicatiën uit door ‘nieuwe’ Generale Brieven in de VOC-archieven te identificeren die niet in de bronpublicatie zijn geïndexeerd opgenomen. Het bouwt ook voort op de TANAP-database (dat de inventarissen van VOC-archiefstukken digitaliseerde) door folionummers handmatig te koppelen aan hun respectievelijke scannummers in de gedigitaliseerde collectie van het Nationaal Archief. Alle missiven zijn voorzien van bijbehorende metadata, zoals de datum van het document. Indien aanwezig is er ook een verwijzing naar reeds bestaande transcripties in de RGP-delen en het IJsberg-project van het Nationaal Archief opgenomen.

De komende jaren gaat GLOBALISE ook de andere uit Azië overgestuurde documenten identificeren in het gedigitaliseerde VOC-archief. Verder gaat het project de hele collectie beter ontsluiten voor onderzoek door transcripties te genereren en het mogelijk te maken in de teksten te zoeken naar entiteiten (zoals personen en plaatsen) en gebeurtenissen, los of in samenhang.