Afdeling Datamanagement
Specialisatie Historische letterkunde
Contact judith.brouwer@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-2246874

Biografie

Judith studeerde Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie Historische Letterkunde. In 2013 promoveerde zij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over nooit aangekomen post uit het Rampjaar 1672. Dit verscheen in 2014 als handelseditie onder de titel Levenstekens. Gekaapte brieven uit het Rampjaar 1672.
Naast haar werk voor Datamanagement is Judith actief als redactielid voor Amstelodamum en als bestuurslid in de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis.

Onderzoeks- en andere projecten

Judith Brouwer is datacurator voor diverse projecten binnen het Huygens Instituut. Zij werkt aan de realisatie van infrastructuur voor onderzoeksdata en draagt zorg voor het harmoniseren en onderling verbinden van een grote diversiteit aan historische (met name vroegmoderne) datasets. Judith vertaalt complexe onderzoeksvragen naar concrete data-mappings en -modellen en ondersteunt onderzoekers bij de bewerking van databestanden. Zij treedt op als verbinder tussen onderzoekers, softwareontwikkelaars en externe partners.

Verder is Judith vanuit Datamanagement werkzaam als onderzoeksdatamanager voor de collecties van het Meertens Instituut. Zij biedt hands-on ondersteuning bij onderzoek, adviseert over datamanagementplannen, helpt bij het opschonen, systematiseren en opslaan van datasets, en biedt ook andere praktische ondersteuning. Tot de werkzaamheden behoren tevens het adviseren over open (FAIR) data, gebruiksovereenkomsten en privacywetgeving van onderzoeksdata.