Onderzoeksgroep Datamanagement
Specialisatie Internationale betrekkingen
Contact douwe.zeldenrust@huygens.knaw.nl
+31 (0)20-4628569

Biografie

Douwe Zeldenrust is Manager Collecties en Senior Research Data Manager bij de afdeling Digitaal Databeheer. Hij is verantwoordelijk voor collectie- en datamanagement van het Meertens Instituut, waarmee het Huygens ING in het Humanities Cluster van de KNAW samenwerkt. Tot zijn activiteiten behoren verder onder meer het aansturen van teams van datacuratoren, het adviseren en implementeren van het beleid van de afdeling en het toepassing van nieuwe methoden en technieken voor het verwerking en het beschikbaarstelling van digitale gegevens. Ook schrijft hij mee aan onderzoeksvoorstellen (met name de datamanagementsectie).

Douwe studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en Informatie- en Documentmanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel werkt hij aan een dissertatie over de collecties van het Meertens Instituut.