Nederlands | English

allard pierson

Allard Pierson (1831-1896), die onder meer predikant was in Leuven en Rotterdam, hoogleraar in de theologie te Heidelberg en hoogleraar in de kunstgeschiedenis, esthetica en moderne talen in Amsterdam, ontwikkelde zich  eveneens tot een gezaghebbend literatuurcriticus. Hij correspondeerde met tal van tijdgenoten. Het  project Briefwisseling Allard Pierson stelt de brieven van zijn hand online beschikbaar in de vorm van afbeeldingen van de originelen en doorzoekbare transcripties van de briefteksten.

Piersons brieven zijn voor een belangrijk deel bijeengebracht en getranscribeerd door prof.dr. Willem Balke, geassisteerd door Benjamin van Bilsen MA. De voorlopige resultaten van hun editiewerk zijn overgedragen aan het Huygens ING, waar Benjamin van Bilsen zorg heeft gedragen voor een doorstart.

Afrondende werkzaamheden worden momenteel verricht door Nina Wijsbek MA (Huygens ING / Meertens Instituut) en door projectleider dr. Ton van Kalmthout (Huygens ING). Prof.dr. J. de Bruijn, prof.dr. O. Praamstra, prof.dr. Hans Trapman en dr. Gerlof Verwey treden op als adviseurs. Financiële ondersteuning verleende de Coornhert Stichting.

Contact

Ton van Kalmthout

Nina Wijsbek