Nederlands | English

Meer dan 100 auteurs schrijven mee aan een Wereldgeschiedenis van Nederland!

De afgelopen decennia zijn historici zich steeds meer met de wereldgeschiedenis gaan bezighouden. Vanuit die optiek blijkt dat de Nederlandse geschiedenis veel meer verbonden is met die van de wereld om ons heen dan we altijd hebben gedacht. Niet alleen met aangrenzende streken, ook met gebieden verder weg, en ook intensiever dan de standaard geschiedenissen vertellen.

Globaal versus nationaal

In politiek en samenleving, in Nederland maar ook elders, zijn de laatste tijd steeds vaker geluiden te horen die de nationale identiteit via de geschiedenis benadrukken. In westerse landen krijgt die nationale identiteit vaak een wit en “joods-christelijk” huidje. Die identiteit wordt met regelmaat geprojecteerd op het verleden. Allerlei verschijnselen en gedragingen, zoals bijvoorbeeld geëmancipeerde vrouwen en getolereerde homo’s, worden geclaimd als typisch Nederlands, en onveranderlijk.

Een leesbare injectie in het debat

Wij zijn van mening dat de geschiedwetenschap een verantwoorde, goed leesbare injectie in het debat zou moeten leveren. Dat wordt de Wereldgeschiedenis van Nederland. Dit werk zal voor tal van ontwikkelingen en gebeurtenissen laten zien hoe vertakt de Nederlandse geschiedenis is met de wereld. Maar ook hoe goed Nederland vergeleken kan worden met andere landen. De Wereldgeschiedenis van Nederland geeft een verrassend internationale kijk op de geschiedenis van Nederland. De Wereldgeschiedenis van Nederland verschijnt in het najaar van 2018, onder hoofdredactie van Lex Heerma van Voss. De andere redactieleden zijn Karel Davids, Karwan Fatah-Black, Marjolein ‘t Hart, Leo Lucassen en Jeroen Touwen.

SK-A-13_klein
 

De Wereldgeschiedenis van Nederland is opgebouwd uit korte hoofdstukken, gekoppeld aan een jaartal, uiteenlopend van de prehistorie tot het heden. De bijdragen zoeken nieuwe invalshoeken in de recente geschiedschrijving met aandacht voor internationale beïnvloeding of vergelijking. Het boek is veelzijdig en goed leesbaar voor een breed publiek. De Wereldgeschiedenis van Nederland is geënt op de Histoire mondiale de la France, die begin 2017 onder redactie van Patrick Boucheron verscheen, en in Frankrijk veel debat losmaakte. Het initiatief voor de Wereldgeschiedenis van Nederland is genomen door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

De Wereldgeschiedenis van Nederland is op 31 augustus 2018 verschenen bij uitgeverij Ambo Anthos. Het boek is al toe aan zijn derde druk.

U kunt contact opnemen met de redactie via wereld@huygens.knaw.nl.